ΚΑΡΑΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

Οι «Ορίζοντες Δημιουργίας» κατέθεσαν, την 13η Ιανουαρίου 2023, σχετική προσφυγή ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ!!!