ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 2022
Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 ν. 4177/2013, οι θερινές εκπτώσεις έτους 2022,
θα ξεκινήσουν την Δευτέρα, 11 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και την Τετάρτη, 31 Αυγούστου.
Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων,
εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των προϊόντων
που πωλούνται με έκπτωση,
επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.
Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών,
η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται συμπληρωματικά,
οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία,
ενώ στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων,
θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»).
Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.
.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....