460.000€ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ !!!

460.000 € το χρόνο πληρώνει ο Δήμος Κορινθίων τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής
(αιρετά και μη).

Δεν υπάρχει προηγούμενο σύγκρισης με καμία προηγούμενη Δημοτική Αρχή.

► Το ποσό αυτό καταμερίζεται σε 24 στελέχη (Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι,
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, Γενικός, Ειδικοί Συνεργάτες Δημάρχου,
Πρόεδροι Νομικών προσώπων του Δήμου, Αντιπρόεδροι).

Μηνιαίως ο Δήμος χρεώνεται με 38.367€.

Βέβαια υπάρχουν και άλλα 8 στελέχη
(2 αντιδήμαρχοι, 1 εντεταλμένος, 5 πρόεδροι νομικών προσώπων) που δεν αμείβονται.

Το κυριότερο όλων όμως είναι, ποιο το αποτέλεσμα για τους δημότες μας με τόσο υψηλό κόστος;

 

                      ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

                  ΠΝΟΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ                                                          ΚΟΡΙΝΘΟΣ 16/01/2022

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....