Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 4695/7-9-2022 η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με το νέο Πρωτόκολλο 2022-2023 για τα μέτρα αντιμετώπισης του covid στα σχολεία και στις δομές εκπαίδευσης της χώρας. Σε αυτήν διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για χορήγηση άδειας σε συναδέλφους γονείς σε περίπτωση νόσησης των τέκνων τους από covid .

Με δεδομένο  ότι η  άδεια γονέα των τεσσάρων ημερών που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για ασθένεια τέκνου δεν επαρκεί σε καμία περίπτωση, το Δ.Σ. της Α΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Κορινθίας ζητά από την Ο.Λ.Μ.Ε. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση του ζητήματος.

 

ΕΛΜΕ ΔΣ

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....