Τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων,
θα διεξαχθεί  στην αίθουσα  Δημοτικού Συμβουλίου του  Δημοτικού  Καταστήματος
(Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την   4η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:30μ.μ.
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 .

     Η εν λόγω  Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί,  με φυσική παρουσία
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου για την  λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

α/α Θ Ε Μ Α ΤΑ   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ    Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.                     Έγκριση «Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων οικονομικού έτους 2023».
2.                     Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2023
του Ν.Π.Δ.Δ.  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.
3.                     Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2023
του Ν.Π.Δ.Δ Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ».
4.                     Ορισμός Εκπροσώπου για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Δήμου Σικυωνίων για την διετία  2023-2024.
5.                     Ορισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.
6.                     Παραχώρηση χρήσης πρώην Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Γκούρας
στο «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων1ο Σύστημα προσκόπων Αμπελοκήπων».

 

Στην συνέχεια  θα ακολουθήσει  Ε ι δ ι κ ή   (δ ι α   ζ ώ σ η ς)  συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, η οποία,  θα διεξαχθεί
και αυτή στην αίθουσα  Δημοτικού Συμβουλίου του  Δημοτικού  Καταστήματος
(Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την   4η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00μ.μ.
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 .

     Η εν λόγω  Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί,  με φυσική παρουσία
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου για την  λήψη  απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

 

α/α

Θ Ε Μ Α      Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.         Ψήφιση Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)
του Δήμου Σικυωνίων   οικονομικού  έτους 2023.


.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....