Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Πυροσβέστες/ριες, Σπουδαστές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας,
Πολιτικοί Υπάλληλοι του Σώματος, Πυροσβέστες/ριες Πενταετούς Υποχρέωσης,
Συμβασιούχοι και Εθελοντές Πυροσβέστες/ριες.

Η 8η Μαρτίου, σε όλο τον κόσμο, αποτελεί μέρα μνήμης των αγώνων των γυναικών,
για την κατάκτηση της ουσιαστικής κατοχύρωσης της ισότητας των φύλων και τον πολυδιάστατο ρόλο της γυναίκας σε όλα τα επίπεδα.

Σήμερα οι γυναίκες απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση σε θέματα εργασίας και απασχόλησης και έχουν πετύχει θεσμοθέτηση νομοθεσίας για την καταπολέμηση πάσης φύσεως διακρίσεων περιλαμβανομένων και των διακρίσεων λόγω φύλου. Έχουν δηλαδή ενεργό συμμετοχή σε όλους τους τομείς της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Χρειάζεται όμως παρόλα αυτά μια διαρκή προσπάθεια τόσο σε ατομικό, οικογενειακό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο για την οριστική εξάλειψη των λόγων που επέβαλαν την ανάγκη καθιέρωσης του εορτασμού της ημέρας της γυναίκας.

Το Πυροσβεστικό Σώμα, ως άλλοτε ανδροκρατούμενο υποδέχτηκε τη δεκαετία του ενενήντα στις τάξεις του γυναίκες οι οποίες έδωσαν έναν αέρα ανανέωσης και εργάζονται καθημερινά με ζήλο και υψηλό αίσθημα ευθύνης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του. Με την ευαισθησία, τη μαχητικότητα και την άρτια εκπαίδευσή τους, ανταποκρίνονται με επιτυχία στα καθήκοντα που τους ανατίθενται, κερδίζοντας έτσι το σεβασμό και την αναγνώριση τόσο των συναδέλφων τους, όσο και της ελληνικής κοινωνίας.

Πλέον στο Πυροσβεστικό Σώμα  υπηρετούν 792 γυναίκες, οι οποίες απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης με τους άνδρες συναδέλφους τους. Σεβόμενοι και εκτιμώντας πάντα τον καθημερινό αγώνα που δίνουν αναγνωρίζουμε τους κόπους τους προκειμένου να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό τόσο στην εργασία τους όσο και στην προσπάθεια τους να διατηρήσουν το θεσμό της οικογένειας αναλλοίωτο.

Ας αποδώσουμε λοιπόν την τιμή, την ευγνωμοσύνη, την αγάπη
προς την γυναίκα μητέρα, σύζυγο, σύντροφο αλλά πάνω από όλα συνάδελφο.

Χρόνια Πολλά για την Ημέρα σας.
Είναι ιδιαίτερη τιμή για μας που είστε συνάδελφοί μας.

Ο  Αρχηγός

Αλέξιος Χ. Ράπανος

Αντιστράτηγος ΠΣ

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....