Τα σκουπίδια μας είναι ο “πολιτισμός” μας!!
Το σύστημα αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων χρειάζεται
δραστική και ριζική αναδιοργάνωση και βελτίωση .
Από μόνο του όμως το σύστημα δεν θα επιτύχει ποτέ γιατί υπάρχει έλλειψη παιδείας
και κοινωνικής περιβαλλοντικής ευαισθησίας των πολιτών,
οι οποίοι ενώ διαμαρτύρονται έντονα για τα σκουπίδια
όταν αυτά προκαλούν προβλήματα στο σπίτι τους ή στη γειτονιά τους,
δημιουργούν, όμως, οι ίδιοι προβλήματα, επιβαρύνοντας το κοινωνικό σύνολο,
το περιβάλλον, την υγεία και την αισθητική της πόλης
(αβασάνιστη ρίψη σκουπιδιών εντός και εκτός κάδων, σκισμένες σακούλες,
σύγχυση ή και άγνοια σχετικά µε το τι ανακυκλώνεται και πώς πρέπει να το ρίχνουμε στον κάδο
και τέλος, απύθμενη ανευθυνότητα απόρριψης µμεγάλων άχρηστων αντικειμένων στρώματα, έπιπλα,
µέχρι και οικοδομικά υλικά “χύμα” στα πεζοδρόμια, στους δρόμους, στα πάρκα, στις παιδικές χαρές,
κοντά σε σχολεία και στις πλατείες).
www.contractclean.gr
.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....