3 εκ ευρώ για Αγροτική Οδοποιία στο Δήμο Κορινθίων

Σπαθοβούνι – Μαψός, Άγιος Ιωάννης – Χιλιομόδι, Αμόνι – Καλογερολίμανο – Ε.Ο Επιδαύρου

 

Ο Δήμος Κορινθίων και η Δημοτική Αρχή από την έναρξη της θητείας της, υλοποιώντας τον σχεδιασμό της που αφορά την συμμετοχή σε όλες τις ενεργές Προσκλήσεις και τα Χρηματοδοτικά Προγράμματα με σκοπό την διεκδίκηση και εξασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερων πόρων, προέβη στην κατάθεση 3 ΝΕΩΝ χρηματοδοτικών αιτημάτων συνοδευόμενων από πλήρεις Μελέτες στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, αποσκοπώντας στην βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των κατοίκων των περιοχών που εντάσσονται τα 3 αυτά έργα.

erga 1

Πιο συγκεκριμένα:

 

1ο ΈΡΓΟ: «Βελτίωση οδού σύνδεσης του οικισμού

                   Αμόνι-Καλογερολίμανο με την Επαρχιακή

                   Οδό Κορίνθου-Επιδαύρου»

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000.000 €

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΈΡΓΟΥ:

Περιλαμβάνει την ασφαλτόστρωση υφιστάμενης χωμάτινης αγροτικής οδού σε συνολικό μήκος 5,24 χιλιόμετρα, σε εκτός σχεδίου περιοχή της κοινότητας Σοφικού του Δήμου Κορινθίων, που εξυπηρετεί την πρόσβαση σε αγροτοδασικές εκτάσεις νότια του οικισμού “Αμόνι”.

Επίσης προβλέπεται πλευρικά η κατασκευή αποστραγγιστικών τάφρων για συλλογή και απαγωγή των όμβριων υδάτων.

 

2ο ΈΡΓΟ: «Βελτίωση οδού σύνδεσης του οικισμού

                   Αγίου Ιωάννη με την κοινότητα Χιλιομοδίου»

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000.000 €

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΈΡΓΟΥ:

Περιλαμβάνει την ασφαλτόστρωση υφιστάμενης χωμάτινης αγροτικής οδού σε συνολικό μήκος 4,09 χιλιόμετρα, σε εκτός σχεδίου περιοχή της κοινότητας Αγίου Ιωάννη του Δήμου Κορινθίων.

Επίσης πλευρικά της οδού προβλέπεται η κατασκευή αποστραγγιστικών τάφρων για τα όμβρια ύδατα.

 

3ο ΈΡΓΟ: «Βελτίωση οδού σύνδεσης του οικισμού

                   Σπαθοβουνίου με τον οικισμό Μαψό»

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000.000 €

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΈΡΓΟΥ:

Περιλαμβάνει την ασφαλτόστρωση υφιστάμενης χωμάτινης αγροτικής οδού σε συνολικό μήκος 3,06 χιλιόμετρα, σε εκτός σχεδίου περιοχή της κοινότητας Κουταλά του Δήμου Κορινθίων, που εξυπηρετεί την πρόσβαση στις αγροτικές περιοχές των οικισμών Σπαθοβουνίου και Μαψού. Επίσης πλευρικά της οδού προβλέπεται κατασκευή αποστραγγιστικών τάφρων για τη συλλογή και απαγωγή των όμβριων υδάτων.

 

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....