Παράνομη και επικίνδυνη η υλοποίηση εργασιών απεντόμωσης & μυοκτονίας, από ιδιώτες ή επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση, δεν τηρούν τα μέτρα προφύλαξης και δεν πληρούν τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας.
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Απεντομώσεων και Μυοκτονιών Ελλάδας (Σ.Ε.Α.Μ.Ε.) στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που λαμβάνει με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας και των οικονομικών συμφερόντων πολιτών και επιχειρήσεων, επιστεί την προσοχή του καταναλωτικού κοινού στα παρακάτω σημαντικά σημεία σχετικά με την υλοποίηση εργασιών Απεντόμωσης & Μυοκτονίας:

1. Οι εργασίες θα πρέπει να υλοποιούνται από επιχείρηση η οποία έχει πραγματοποιήσει αναγγελία έναρξης εργασιών καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών στις αρμόδιες αρχές και είναι καταχωρημένη στο μητρώο που διατηρεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων [Αναγγελίες/Γνωστοποιήσεις έναρξης άσκησης επαγγέλματος Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών (βάσει του Ν.3919/2011)].2. Πριν την εργασία απεντόμωσης – μυοκτονίας, θα πρέπει να ενημερώνονται έγκαιρα όλοι οι ένοικοι για την ημέρα και τον χρόνο της εφαρμογής.

3. Με το πέρας των εργασιών χορηγείται πιστοποιητικό εφαρμογής στο οποίο πρέπει να αναγράφονται η επωνυμία της επιχείρησης που υλοποίησε την εφαρμογή, ο αριθμός αναγγελίας έναρξης εργασιών, οι εμπορικές ονομασίες των βιοκτόνων σκευασμάτων που χρησιμοποιήθηκαν, οι δραστικές ουσίες, τα αντίδοτα τους και το τηλέφωνο του κέντρου δηλητηριάσεων.

4. Κάθε πιστοποιητικό εφαρμογής πρέπει να φέρει το όνομα, την ειδικότητα και την υπογραφή του υπεύθυνου επιστήμονα. (κάτοχος πτυχίου Γεωπόνου ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Κτηνιάτρου, ή Ιατρού, ή Φαρμακοποιού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή κατοχος πτυχίου του τμήματος Φυτικής παραγωγής ή του τμήματος Θερμοκηπιακών καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των ή του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ κράτους μέλους της ΕΕ ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχων ειδικοτήτων εκτός ΕΕ. )

5. Με το πέρας των εργασιών εκδίδεται παραστατικό παρεχόμενης υπηρεσίας, από την επιχείρηση η οποία υλοποίησε την εργασία απεντόμωσης & μυοκτονίας.

6. Τα βιοκτόνα σκευάσματα είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιβλαβών οργανισμών. Ωστόσο, αυτά ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον, λόγω των εγγενών ιδιοτήτων τους και του τρόπου χρήσης τους. Ως εκ τούτου επιβάλλεται να λαμβάνονται όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του ανθρώπου, των ζώων και του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα έγγραφα εγκρίσεων και των τεχνικών δελτίων ασφαλείας τους.

7. Κατά την διάρκεια της εφαρμογής οι ένοικοι δεν πρέπει να είναι κοντά στον εφαρμοστή κατά τη διάρκεια χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων (εντομοκτόνων, μυοκτόνων).

8. Τα τρωκτικοκτόνα σκευάσματα πρέπει να τοποθετούνται μέσα σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας, ώστε να εξασφαλίζεται η αποφυγή επαφής του βιοκτόνου σκευάσματος με παιδιά ή κατοικίδια ζώα ή και πουλιά.

9. Ο όρος «οικολογικά» ή «ακίνδυνα» εντομοκτόνα είναι παραπλανητικός. Οι εργασίες «Απεντόμωση», «Μυοκτονία» και «Απολύμανση»  έχουν διαφορετικό επιβλαβή οργανισμό ως στόχο. Η χρήση του όρου «Απολύμανση» για το σύνολο των εργασιών είναι παραπλανητική.

10. Με ψεκασμό δεν εξολοθρεύονται τρωκτικά. Τα έως σήμερα εγκεκριμένα τρωκτικοκτόνα σκευάσματα είναι σε στέρεα μορφή και η εφαρμογή είναι δολωματική.

11. Πριν τον προγραμματισμό εφαρμογής σε υπαίθριους χώρους, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το δελτίο καιρού. Ισχυροί άνεμοι ή βροχοπτώσεις, είναι πιθανόν να αποτελέσουν ανασταλτικό παράγοντα για την υλοποίηση των εργασιών.

Η προστασία της Δημόσιας Υγείας είναι υψίστης σημασίας. Ως εκ τούτου κάθε εργασία Απεντόμωσης & Μυοκτονίας, πρέπει να υλοποιείται από επιχείρηση η οποία πληροί τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας, με επαγγελματισμό και επιστημονικά αποδεκτή μεθοδολογία, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες και τους περιορισμούς στη χρήση των βιοκτόνων (εντομοκτόνα, μυοκτόνα), όπως αναγράφονται στις εγκρίσεις και τα τεχνικά δελτία ασφαλείας που τα συνοδεύουν.

Γραφείο Τύπου Σ.Ε.Α.Μ.Ε.

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....