ΠΑΙΔΙΚΟΙ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ δ.Κορινθίων:

Έως τις 17 Ιουνίου οι εγγραφές – επανεγγραφές βρεφών και νηπίων

 

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εγγραφών και επανεγγραφών βρεφών και νηπίων στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του δήμου Κορινθίων για το έτος 2022-2023.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως και τις 17 Ιουνίου 2022
στο Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής καθημερινά 09:00-14:00, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τις υπεύθυνες υπαλλήλους και τον καθορισμό εξατομικευμένου ραντεβού.

 

Για εγγραφές – επανεγγραφές απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατο) και πιστοποιητικό γέννησης τέκνου
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου της μητέρας. Άδεια παραμονής σε ισχύ εάν η μητέρα είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες.
 3. Ιατρικό πιστοποιητικό νηπίου (χορηγείται από την Διοίκηση του Ν.Π και συμπληρώνεται από παιδίατρο) και αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας νηπίου με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
 4. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2021. Σε περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος να κατατεθεί εκκαθαριστικό προηγούμενου φορολογικού έτους 2020 με υπεύθυνη δήλωση περι δέσμευσης προσκόμισης του εκκαθαριστικού σημειώματος από 01.01.2021 – 31/12/2021, όταν αυτό εκδοθεί.
 5. ΕΑΝ Η ΜΗΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΣΘΩΤΗ

Βεβαίωση εργοδότη από την οποία να προκύπτει η συνέχιση της απασχόλησης καθώς και το είδος απασχόλησης (μερική ή πλήρης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του πρώτου τριμήνου του 2022 ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο αναγγελίας πρόληψης ή αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη.

 1. ΕΑΝ Η ΜΗΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΣ

Αντίγραφο της δήλωσης ενάρξεως επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί εισφορές και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περι μη διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος.

 1. ΕΑΝ Η ΜΗΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

 1. ΕΑΝ Η ΜΗΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΗ ή εργάζεται χωρίς να είναι εγγεγραμμένη σε μητρώα ασφαλιστικού φορέα

Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ.

 1. ΕΑΝ Η ΜΗΤΕΡΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ από τον ΟΑΕΔ και παραμένει άνεργη

Αντίγραφο της εγκριτικής Απόφασης επιδότησης του ΟΑΕΔ

10.ΕΑΝ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ

Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

 1. Υπεύθυνη δήλωση η οποία χορηγείται από το Νομικό Πρόσωπο και στην οποία θα αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα των ατόμων που παραλαμβάνουν το παιδί από τον παιδικό σταθμό καθώς και ώρα αναχώρησης.

 

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής
(https://kkpdimkorinthos.gr/eggrafes-epanegrafes-tou-sx-etous-20022-23/ )

 

summercamp 600pix


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 

Α. Εάν η μητέρα ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή και ένα από τα τέκνα ή και ο σύζυγός της

 • Με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα / ή και για ένα από τα τέκνα της: Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής
 • Με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω για τον σύζυγό της: Βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής ή βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο

 

Β. Σε περίπτωση που η μητέρα τελεί σε διάσταση: Αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης (π.χ φορολογική δήλωση)

 

Γ. Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη μητέρα είναι διαζευγμένη: Αντίγραφο διαζευκτηρίου , εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

Δ. Σε περίπτωση που η μητέρα είναι ανάδοχη μητέρα: Αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της επιτροπείας ανήλικου τέκνου

Ε. Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη μητέρα είναι χήρα: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

 

Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από 01.01.2019

Την ευθύνη υποβολής των αιτήσεων έχουν αποκλειστικά οι γονείς ή οι έχοντες την επιμέλεια των τέκνων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να απευθύνονται στα παρακάτω τηλέφωνα:

Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λουτρακίου 14 , Κόρινθος
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20100
ΤΗΛ:2741022011
Email : prwtospaidikos@hotmail.com

Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Καισαρείας 1,Κόρινθος
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20100
ΤΗΛ:2741025118
e-mail : paidikosdespoina@yahoo.com

Γ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρχ. Μακαρίου 24, Κόρινθος
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20100
ΤΗΛ:2741028244
e-mail : 3pstkor@gmail.com

Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πυλαρινού 84, Κόρινθος
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20100
ΤΗΛ:2741076455
e-mail : 4ospsdk@gmail.com

Ε΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρχαία Κόρινθος (πλησίον ξενοδοχείου ΜΑΡΙΝΟΣ)
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20100
ΤΗΛ:2741032016
e-mail : 5ospaidikos@gmail.com

ΣΤ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Δ. ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εξαμίλια Κορινθίας
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20100
ΤΗΛ:2741035008
e-mail : stpaidikosdk@gmail.com

Ζ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Περιγιάλι Κορινθίας
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20011
ΤΗΛ:2741089043
e-mail: 7paidikos.perigiali@gmail.com

Η΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΝΕΑΣ

ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Χιλιομόδι  Κορινθίας
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20008
ΤΗΛ:2741098286
e-mail: 8pdimteneas@gmail.com

Θ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ

ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γαλατάκι Κορινθίας
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20131
ΤΗΛ:2741033872
e-mail: pgalataki14@gmail.com

 

 

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....