Οι “Ορίζοντες Δημιουργίας” στο πλαίσιο του θεσμικού αντιπολιτευτικού μας ρόλου και σχετικά με το Δημ. Συμβούλιο της 3ης Αυγούστου 2022 δημοσιοποιούν τα ακόλουθα:

Παρατηρούμε ότι εξακολουθεί να συνεχίζεται η υποβάθμιση της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου σε σχέση με τη μη τήρηση των προβλεπομένων διαδικαστικών χρόνων και σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας. Η ευθύνη του Προεδρείου είναι σαφής και η Δημαρχιακή επικοινωνιακή σκοπιμότητα εμφανής. Το Δημ. Συμβούλιο ασχολήθηκε μόλις 31΄ με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και δαπάνησε 2:12΄ για θέματα πρό ημερήσιας διάταξης κ.α.

Ιατρείο Δερβενίου.

Παρότι παρατηρούνται ανεπάρκειες τα τελευταία χρόνια στη λειτουργία του περιφ. Ιατρείου Δερβενίου αλλά και σε λοιπά δημοτικά διαμερίσματα, ο Δήμαρχος τρία (3) χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του δείχνει να περιπλανάται ανάμεσα στις γραφειοκρατικές καλένδες, τις αρμοδιότητες και τους υπευθύνους αδυνατώντας για ουσιαστικές παρεμβάσεις και λύσεις. Απευθυνόμενος στο ΚΥ Ξυλοκάστρου (6΄38΄΄ της συνεδρίασης) ο Δ/τής του δηλώνει ότι αγνοεί του πώς μοιράζονται οι ιατροί και στη συνέχεια (17΄ 11΄΄) δηλώνει ότι το ΚΥ ορίζει τους ιατρούς! Στη συνέχεια απευθύνεται στο Δ/ντή του νοσ. Κορίνθου όπου του δηλώνεται αναρμοδιότητα σε σχέση με το εβδομαδιαίο ή μηνιαίο πρόγραμμα διάθεσης των ιατρών. Στην 3η παρέμβασή του δηλώνει τη διάθεση (16΄11΄΄) για την ύπαρξη σχετικού ραντεβού στη 6η ΥΠΕ στην Πάτρα. Ο απολογισμός αυτών των Δημαρχιακών προσεγγίσεων φανερώνει ότι δεν αντιλαμβάνεται ή ότι δεν επιδιώκει να αντιληφθεί ότι η παρουσία ιατρών στα κατά τόπους δημ. διαμερίσματα συναρτάται με την πολιτική που ασκείται από το Υπ. Υγείας στον εν λόγω τομέα. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι ποιά ήταν η προετοιμασία και η διεκδίκηση τρία χρόνια τώρα, προκειμένου να απαλειφθούν ή και να ελαχιστοποιηθούν οι εμφανιζόμενες αδυναμίες και πώς αυτό έχει αποτυπωθεί γραφειοκρατικά και διοικητικά; Αναζητούμε ένα στοιχειώδες έγγραφο ως προς αυτό!

Λαική αγορά Ξυλοκάστρου.

Αποδέχθηκε τη βασιμότητα και το “δίκαιο” των διαμαρτυριών των κατοίκων και εισηγήθηκε το θέμα αυτό να συμπεριληφθεί στη ημερήσια διάταξη του επόμενου Δημ. Συμβουλίου για συζήτηση. Μετά από παρέμβασή μας προκειμένου με την ολοκλήρωση της μελλοντικής συζήτησης να ληφθεί και η σχετική απόφαση, δήλωσε ότι αυτό να μην είναι δεσμευτικό. Δηλαδή: “Να συζητάμε για να συζητάμε”!

Παρατηρήσεις επί λοιπών θεμάτων.
Η Δημαρχιακή δήλωση περί αδυναμίας απαντήσεων σ΄όλα τα πρό ημερήσιας διάταξης θέματα και η επιθυμία του να τίθενται εγκαίρως και γραπτώς, αν και δεν προβλέπεται κανονιστικά, δείχνει να αγνοεί την δυνατότητα η οποία του παρέχεται προς βελτίωση. Προκειμένου λοιπόν να λυθεί το πρόβλημα, εάν ουσιαστικά το επιθυμεί και το επιδιώκει και δεν το δηλώνει προσχηματικά, του προτείνουμε να φέρει πρός συζήτηση την αλλαγή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Δημ. Συμβουλίου.
Στον Αντιδήμαρχο κ. Αποστολόπουλο ο οποίος εμφανίζεται και μας απευθύνεται ως “καρδινάλιος” του υπενθυμίζουμε ότι το ποσοστό υλοποίησης του προεκλογικού προγράμμματος με το οποίο εκλέχθηκε και έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα μόλις αγγίζει το 28,57% .
Υπάρχει δρόμος ακόμη για να υπερβεί τη βάση ….. Προς το παρόν του ζητούμε να μας διευκρινίσει πόσα τετραγωνικά χιλιόμετρα οδών, αγροτικών και δασικών δρόμων έχει επιμεληθεί προς “καθαρισμό” επί πόσων υπαρχόντων και με βάση ποίων κριτηρίων;

Για το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» και προϋπολογισμό 3.600.000,00€ με ΦΠΑ 24% που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» τον Ιανουάριο του 2022 δηλώνουμε ότι: είναι ένα έργο που όλες οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου έχουμε ψηφίσει και συμφωνήσει ότι πρέπει να γίνει και θα γίνει. Όμως πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να ερμηνεύουμε νόμους και να κατασκευάζουμε διαδικασίες εκτός λογικής. Στην Κορινθία δύο δήμοι έχουν ήδη δημοπρατήσει αγροτικές οδοποιίες αλλά και άλλοι δήμοι στη χώρα έχουν ήδη δημοπρατήσει έργα του «Α. Τρίτση». Η παράταξή μας δεν αποδέχεται τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για ένα τόσο μεγάλο έργο. Είναι προφανές ότι αναδεικνύονται θέματα αρχών και γι΄αυτό καλούμε τη δημοτική αρχή να προχωρήσει το έργο όσο πιο γρήγορα γίνεται στη δημοπράτησή του, έτσι ώστε όλοι οι δημότες μας να επωφεληθούν τόσο του φυσικού αντικειμένου όσο και των εκπτώσεων που απορρέουν από αυτή τη διαδικασία. Το έργο θέλουμε να υλοποιηθεί με τον προσφορότερο για τον τόπο τρόπο. Καταψηφίσαμε στην Οικονομική Επιτροπή τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης – απευθείας ανάθεσης για το έργο αυτό και θα προσπαθήσουμε χρησιμοποιώντας κάθε νόμικό δυνατό τρόπο το έργο να δημοπρατηθεί κανονικά.

Ιστοσελίδα Δήμου.
Την 1η Απριλίου 2022 στη συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου η δημαρχιακή αρχή παρουσίασε τη νέα ιστοσελίδα του Δήμου χωρίς να έχει προηγηθεί ένα πλαίσιο δημοτικής διαβούλευσης κινούμενη στην εικονική της πραγματικότητα. Στις 14/6/2022 καταθέσαμε εγγράφως ορισμένες ερωτήσεις για τις οποίες οι απαντήσεις εδόθησαν στο Δημ. Συμβούλιο της 3/8. Στην παρατήρησή μας ότι το εν λόγω site εξακολουθεί να βρίσκεται επί τετράμηνο πλέον σε πιλοτική λειτουργία διαπιστώνουμε για άλλη μια φορά την αδυναμία της δημαρχιακής αρχής να μας καθορίσει χρονικά την ολοκλήρωσή της. Στην συνεδρίαση της τότε παρουσίασης (1/4/2022 – 2:19΄συνεδρίασης) ο υπηρεσιακός υπεύθυνος δήλωνε ότι το e-πληρωμή θα ολοκληρωνόταν σε 15 ημέρες. Στην πρόσφατη συνεδρίαση δηλώθηκε ότι θα ολοκληρωθεί το e- πληρωμή έως 3/9/2022. Σχετικά με την ύπαρξη 6.000 νέων σελίδων την οποία διαψεύδουμε και σκοπίμως χρησιμοποιείται ο όρος “σελίδες” θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι στην ορολογία των web-designers αναφερόμαστε στην ύπαρξη αριθμού οθονών-φορμών. Αυτές δεν ξεπερνούν τις 213! Θα συνιστούσαμε στη Δημοτική αρχή να μην προσμετρά τα όσα αντιστοιχούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες με προέκταμα .gov! Αυτά συνιστούν κρατικές ή κυβερνητικές διευκολύνσεις σε πολίτες!
Η διαφάνεια και οι πολιτικές ελλείψεις συνιστούν θέματα τα οποία δεν λύνονται μέσω της διοικητικής γραφειοκρατίας καθότι συναρτώνται με τη δημοκρατική λειτουργία του Δήμου. Το ζήτημα αυτό η δημοτική αρχή όφειλε και οφείλει να το συζητήσει εντός του Δημ. Συμβουλίου και στα πλαίσια διαβούλευσης, κάτι που επαναλαμβάνουμε δεν υπήρξε.
Αναλύοντας το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διαπιστώνουμε ότι η διαδραστικότητα σε θέματα δημοκρατίας και διαφάνειας απουσιάζει πλήρως εκφράζοντας μια συντηρητική νοοτροπία που συνεχίζει να υπηρετεί την απαξίωση του Δημότη σε θέματα συμμετοχής και συνδιαμόρφωσης των κοινών. Η χρησιμοποίηση της τεχνολογίας ως σύγχρονου μέσου υπηρέτησης της δημοκρατίας είναι σαφέστατα υποβαθμισμένη.
Και εξηγούμε:
α) παρότι το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των Δήμων παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας δημοψηφισμάτων, τοπικών ή μη, εντούτοις το θέμα αυτό που θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στο σχεδιασμό εκφράζοντας μια σύγχρονη αντίληψη, απουσιάζει πλήρως.
β) η δημοκρατική λειτουργία των δημοτικών διαμερισμάτων από άποψη διαφάνειας έχει παραληφθεί πλήρως καθώς το ενδιαφέρον κινείται μονόπλευρα στο τουριστικό επίπεδο. Συνεχίζεται έτσι η καλλιέργεια της νοοτροπίας του μικροσυμφέροντος και της ψηφοθηρίας.
γ) η ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας αυξάνει τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό με επιβαρύνσεις περαιτέρω κόστους ενώ οι δημιουργούμενες γραφειοκρατικές ανάγκες δεν κινούνται στην κατεύθυνση μιας αποκεντρωμένης λειτουργίας χωρίς κόστος. Δεν μας απαντήθηκε το διοικητικό βάρος συντήρησης της νέας ιστοσελίδας πόσο θα επιβαρύνει το δημοτικό προϋπολογισμό πέραν του κόστους των 21.014 ευρώ πλέον ΦΠΑ και πόσο ήταν το κόστος αναβάθμισης;
δ) η ευχρηστία σε θέματα παροχής πληροφοριών κινούνται σε στατικό επίπεδο με στατικές και όχι δυναμικές οθόνες, απαιτώντας κόπο συλλογής πληροφοριών για ομαδοποιημένη πληροφόρηση λόγω μη ύπαρξης “φίλτρων”. Επομένως η δημιουργική αξιοποίηση της πληροφοριών σε ομαδική βάση είναι προβληματική.
ε) θα πρέπει να εξηγηθεί η σκοπιμότητα της ύπαρξης “blog”. Οφείλεται να κατανοηθεί ότι η η ιστοσελίδα του Δήμου δεν μπορεί να καλλιεργεί τις αρνητικές αποτυπώσεις ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης στυλ fb!
στ) Τέλος συνιστά παγκόσμια πρωτοτυπία το να καταργείς ένα δημόσιο site εν λειτουργία με όλο το ιστορικό πλαίσιο από άποψη πληροφοριών και να δίνεις το νέο site σε μακρά πιλοτική λειτουργία χωρίς μεταφορά των ιστορικών του πληροφοριών.
Ως “Ορίζοντες δημιουργίας” θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας
για περισσότερη δημοκρατία και δημοκρατικό δημοτικό έλεγχο.
Ήρθε η ώρα για μια συλλογική προσπάθεια διαφάνειας, διαβούλευσης και εκτεταμένης λογοδοσίας.
Η δημοτική λύση βρίσκεται στα χέρια μας προκειμένου να ξεφύγουμε από το σημερινή στασιμότητα.
Ορίζοντες Δημιουργίας
δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
Μπορεί να είναι εικόνα εσωτερικός χώρος και κείμενο που λέει "22:33 5G Zoom REC LIVE Leave Unmute Start Video Û Participants More"
12
3 κοινοποιήσεις
Μου αρέσει!

 

Σχόλιο
Κοινοποίηση
.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....