Άλλες δυο (2) εγκρίσεις χρηματοδότησης ολοκληρώθηκαν  για έργα Αγροτικής Οδοποιίας
στις κοινότητες Δάφνη και Αρχαία Νεμέα μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
συνολικού προϋπολογισμού περίπου 840.000 € .

  Συγκεκριμένα εγκρίθηκε ποσό χρηματοδότησης:

  1. 000€ για τη βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων στην Τ.Κ. Δάφνης
  2. 000€ περίπου για βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων στην Τ.Κ.

Αρχ. Νεμέας.

Πρόκειται για κεντρικές αγροτικές «οδικές αρτηρίες» που στόχο έχουν την προσβασιμότητα των κατοίκων
στις καλλιέργειες τους αλλά και τη γρηγορότερη και ασφαλέστερη διέλευσή τους.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που εργάστηκαν για την υποβολή των 2 αυτών προτάσεων
και κυρίως τους υφυπουργούς κ. Χρ. Δήμα και κ. Νικ. Ταγαρά καθώς και
τον Γ.Γ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Δημ. Παπαγιαννίδη,
που συνέβαλαν τα μέγιστα  στην ένταξη και χρηματοδότηση αυτών των έργων.

  Από το 2020 ως σήμερα ο Δήμος Νεμέας έχει εξασφαλίσει για Αγροτικές οδοποιίες
περισσότερα από 3.000.000€ με απώτερο στόχο  τη στήριξη των αγροτών της περιοχής μας .

Στο άμεσο χρονικό διάστημα  αναμένονται και άλλες εγκρίσεις έργων σε προτάσεις που έχουν ήδη υποβληθεί.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΡΟΥΣΙΟΣ

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....