Εταιρία στην Κόρινθο αναζητά:

1)      Διπλωματούχο ή Πτυχιούχο Πολιτικό ή Τοπογράφο Μηχανικό.

2)      Χειριστή μηχανημάτων έργου με άδεια ΟΜΑΔΑΣ Α’ 1ης Ειδικότητας.

3)      Οδηγό με επαγγελματικό δίπλωμα κατηγορίας Γ.

4)      Εργάτη εργοταξίου.

e-mail: kdmpc@yahoo.com
τηλ. επικ.: 6947040911

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....