Το κάλεσμα του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής για συγκέντρωση τροφίμων
ώστε να βοηθήσουμε 45 οικογένειες συμπολιτών μας, είχε πρωτοφανή ανταπόκριση!
𝜯𝜶 𝝁έ𝝀𝜼 𝝉𝝎𝝂 𝜥𝜜𝜫𝜢 𝝁𝜶ς 𝝈𝝉𝜼𝝂 𝜿𝝊𝝆𝜾𝝄𝝀𝜺𝝃ί𝜶 𝝅𝝆𝝄𝝈ή𝝀𝜽𝜶𝝂 𝝁𝜺 𝜸𝜺𝝁ά𝝉𝜶 𝝉𝜶 𝝌έ𝝆𝜾𝜶 𝝉𝝄𝝊ς!
Χωρίς δισταγμό!
𝝡𝝾𝝼ά𝞆𝝰 𝝻𝝴 𝞃𝝶𝝼 𝞂𝝹έ𝞇𝝶 𝞃𝝶ς 𝝿𝞀𝝾𝞂𝞅𝝾𝞀άς 𝝹𝝰𝝸 𝞃𝝶ς 𝞂𝞃ή𝞀𝝸𝝽𝝶ς!
Με την καρδιά τους γεμάτη από αγάπη για τον συνάνθρωπο, για τον συμπολίτη που πάσχει.
Η ύπαρξη αυτής της καρδιάς είναι το μοναδικό προαπαιτούμενο!
Και τα μέλη μας, αποδεικνύουν κάθε φορά, πως την διαθέτουν!
🔶𝚻𝛂 𝛕𝛒ό𝛗𝛊𝛍𝛂 𝛑𝛐𝛖 𝛔𝛖𝛄𝛋𝛆𝛎𝛕𝛒ώ𝛉𝛈𝛋𝛂𝛎 𝛅ό𝛉𝛈𝛋𝛂𝛎 𝛔𝛆 𝛐𝛊𝛋𝛐𝛄έ𝛎𝛆𝛊𝛆ς 𝛑𝛐𝛖 𝛕𝛂 έ𝛘𝛐𝛖𝛎 𝛂𝛎ά𝛄𝛋𝛈
σε συνεργασία με το τμήμα Πρόνοιας του δήμου μας,
το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι και την Εκκλησία μας.
▶️Τα υπόλοιπα τα παραδώσαμε στους ιερούς Ναούς της Αγίας Άννας,
της Παναγίας του Συνοικισμού, στον Απόστολο Παύλο, στον Άγιο Νικόλαο
και στις ενορίες των περιφερειακών ΚΑΠΗ.
🙏𝚻𝛐𝛖ς 𝛆𝛖𝛘𝛂𝛒𝛊𝛔𝛕ώ ό𝛌𝛐𝛖ς 𝛄𝛊𝛂 𝛕𝛈𝛎 𝛖𝛑𝛐𝛔𝛕ή𝛒𝛊𝛏𝛈 𝛅𝛈𝛌ώ𝛎𝛐𝛎𝛕𝛂ς 𝛄𝛊𝛂 𝛂𝛋ό𝛍𝛂 𝛍𝛊𝛂 𝛗𝛐𝛒ά 𝛖𝛑𝛆𝛒ή𝛗𝛂𝛎𝛐ς
𝛄𝛊𝛂 𝛕𝛂 𝛍έ𝛌𝛈 𝛕𝛐𝛖 𝚱έ𝛎𝛕𝛒𝛐𝛖 𝚱𝛐𝛊𝛎𝛚𝛎𝛊𝛋ής 𝚷𝛐𝛌𝛊𝛕𝛊𝛋ής 𝛕𝛐𝛖 𝛅ή𝛍𝛐𝛖 𝚱𝛐𝛒𝛊𝛎𝛉ί𝛚𝛎.
Η ανθρωπιά είναι το μήνυμα που στέλνουμε σήμερα παντού!
𝝗𝝰𝞂ί𝝺𝝶ς 𝝩𝝰𝝲𝝰𝞀άς
Πρόεδρος Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων
.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....