Ο πρώην Διοικητής της 6ης ΥΠΕ Τάκης Νικολόπουλος έφυγε αιφνίδια από τη ζωή.
Είχα την τιμή να υπηρετήσω ως Αναπληρωτής Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας
κατά τη διάρκεια της θητείας του.
Με τη ουσιαστική βοήθεια του και υπό τις οδηγίες του, έγινε δυνατή
τόσο η αποτελεσματική λειτουργία της Μονάδας σε δύσκολες συνθήκες,
όσο και η αναβάθμιση της (εγκατάσταση αξονικού τομογράφου, απόκτηση μηχανημάτων μέσω ΕΣΠΑ,
αναβάθμιση εξοπλισμού, υποβολή νοσηλείων, αποτελεσματική συνεργασία των Μονάδων)
Εξαιρετικά υπεύθυνος και προσήνης, έδινε πάντα αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματα
των νοσοκομείων της Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.
Τα νοσοκομεία των περιφερειών αυτών του οφείλουν πολλά.
Το Ελληνικό Σύστημα Υγείας γίνεται φτωχότερο με την απώλεια του.
Καλό Παράδεισο.
Γεώργιος Ι. Φαράντος
.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....