Από τον Εμπορικό Σύλλογο Κορίνθου γνωστοποιείται ότι δημοσιεύτηκε ο νόμος 4965/2022 (ΦΕΚ 162Α΄),
δυνάμει του άρθρου 6 του οποίου υλοποιείται ένα πάγιο αίτημα του εμπορικού κόσμου της χώρας,
η κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων.

Καταργούνται λοιπόν οι ενδιάμεσες εκπτώσεις και επιτρέπεται η διενέργεια προσφοράς ειδών
των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το 50% του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα.

Κατ’ επέκταση καταργούνται και οι δύο Κυριακές των ενδιάμεσων εκπτώσεων,
πάγιο αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου.

Ως εκπτωτικές περίοδοι, κατά τη διάρκεια των οποίων επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων
ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές πλέον ορίζονται ως εξής:

α) χειμερινές εκπτώσεις, από τη 2η Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου και

β) Θερινές εκπτώσεις, από τη 2η Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργαρης Βασίλης                      Γκρούτσης Ανέστης

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....