✅Ολοκληρώθηκε το έ𝞀𝝲𝝾 𝝴𝝼𝝰𝞀𝝻ό𝝼𝝸𝞂𝝶ς 𝞃𝝾𝞄 𝝙ή𝝻𝝾𝞄 𝝟𝝾𝞀𝝸𝝼𝝷ί𝞈𝝼
𝝻𝝴 𝞃𝝾𝝼 𝝚𝞄𝞀𝞈𝝿𝝰ϊ𝝹ό 𝝟𝝰𝝼𝝾𝝼𝝸𝞂𝝻ό 𝝥𝞀𝝾𝞂𝞃𝝰𝞂ί𝝰ς 𝝙𝝴𝝳𝝾𝝻έ𝝼𝞈𝝼 (𝗚𝗗𝗣𝗥)
𝝻𝝴 𝞃𝝶𝝼 𝝰𝝼ά𝝷𝝴𝞂𝝶 𝝹𝝰𝝸 𝞃𝝶ς 𝞄𝝿𝝶𝞀𝝴𝞂ί𝝰ς 𝝪𝝿𝝴𝞄𝝷ύ𝝼𝝾𝞄 𝝥𝞀𝝾𝞂𝞃𝝰𝞂ί𝝰ς 𝝙𝝴𝝳𝝾𝝻έ𝝼𝞈𝝼 (𝗗.𝗣.𝗢.),
ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την εποπτεία της στρατηγικής και της εφαρμογής του Κανονισμού,
αλλά και την αντιμετώπιση προβλημάτων στην καθημερινή λειτουργία των Υπηρεσιών
του Δήμου Κορινθίων
σε θέματα προσωπικών δεδομένων.

▶️Με ευθύνη και μέριμνα του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας
και την συνεργασία μου ως αρμόδιου Αντιδημάρχου,
όλες οι Δ/νσεις και τα Τμήματα του Δήμου Κορινθίων
θα έχουν πλέον την δυνατότητα να κάνουν χρήση των εγκεκριμένων εγγράφων και των εντύπων
που πρέπει να χρησιμοποιούνται για κάθε περίπτωση συναλλαγής ή επικοινωνίας με τους πολίτες.
• Έντυπα Αιτήσεων με συγκατάθεση ως προς την επεξεργασία των δεδομένων ανά περίπτωση
• Έγγραφα για τις υποχρεωτικές εκ του νόμου κοινοποιήσεις αποφάσεων
στις δημόσιες πλατφόρμες «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» & «ΚΗΜΔΗΣ»
• Έγγραφα για τις Συμβάσεις προσωπικού
• Έγγραφα για τις λοιπές λειτουργίες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
➡️Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ
για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), έ𝝲𝝸𝝼𝝴 𝝘𝝞𝝖 𝟭𝝶 𝝫𝝤𝝦𝝖 𝞂𝞃𝝾𝝼 𝝙𝝜𝝡𝝤 𝝟𝝤𝝦𝝞𝝢𝝝𝝞𝝮𝝢
και διασφαλίζει τόσο τους Δημότες, όσο και τους υπαλλήλους του σε όλα τα θέματα:
✔️ Προστασίας
✔️ Ασφάλειας
✔️ Διαχείρισης
για τα προσωπικά και τα ευαίσθητα δεδομένα, καθιστώντας τον Δήμο Κορινθίων
σύγχρονο, ασφαλή και φιλικό προς τον Δημότη και τον επαγγελματία.
.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....