ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΠΕΛ

Με αφορμή την επέτειο από τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922,
η Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα “Μικρασιάτες Πρόσφυγες στην Πελοπόννησο”
την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022, ώρα έναρξης 15:00,
στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου (Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη).

Η παρουσία σας θα µας τιµήσει ιδιαίτερα.
Ο Πρύτανης, Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής
Ο Κοσµήτορας της Σχολής, Καθηγητής Κυριάκος Σουλιώτης
Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
Καθηγητής Δηµήτρης Βενιέρης
Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και Διεθνών Σχέσεων,
Καθηγητής Αστέρης Χουλιάρας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Πελοπόννησο

Πέµπτη, 1 Δεκεµβρίου 2022

15.00 – 15.30
ΕΝΑΡΞΗ, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Πρύτανης, Κοσµήτορας, Πρόεδροι

15.30 – 17.00
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Όψεις της µικρασιατικής εκστρατείας και της καταστροφής

Γιώργος Γιαννακόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, City University of London
Το µικρασιατικό ζήτηµα και η εποχή των αυτοκρατοριών
(συµµετοχή εξ αποστάσεως)

Αντώνης Κλάψης, Επίκουρος Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Διεθνών Σχέσεων,
Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου
Η «Ελλάδα των Σεβρών»: στόχοι και περιορισµοί

Μανόλης Κούµας, Επίκουρος Καθηγητής, Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Το µικρασιατικό ζήτηµα και οι Μεγάλες Δυνάµεις

Συντονισµός: Έφη Γαζή, Καθηγήτρια,
Τµήµα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

17.00 – 17.30, Διάλειµµα

17.30 – 19. 00

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Πελοπόννησο:
άφιξη, εγκατάσταση, ταυτότητες και ενσωµάτωση

Ελένη Βακουφτσή, εκπαιδευτικός, υποψήφια διδάκτορας
του Τµήµατος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου
Η κοινωνική ενσωµάτωση των Μικρασιατών προσφύγων στην Πελοπόννησο

Γεώργιος Ορφανός, εκπαιδευτικός, υποψήφιος διδάκτορας
του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου
Η εγκατάσταση Μικρασιατών προσφύγων στην Κορινθία

Γιώτα Τουργέλη, εκπαιδευτικός, διδάκτορας του Τµήµατος
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου,
µεταδιδακτορική ερευνήτρια Παντείου Πανεπιστηµίου
Προσφυγικές συσσωµατώσεις στην Πελοπόννησο:
ο ρόλος τους στην αποκατάσταση των προσφύγων κατά το Μεσοπόλεµο

Συντονισµός: Αντώνης Κλάψης, Επίκουρος Καθηγητής,
Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

19.00 – 19.30
ΣΥΝΟΨΗ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΧΩΡΟΣ: Δηµοτικό Θέατρο Κορίνθου

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ:
Έφη Γαζή – Αντώνης Κλάψης

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....