ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΕΣΑΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Μετά από δημοσίευση στα ΜΜΕ μια υποομάδας μελών υποψηφίων που αυτοδίκαια ακυρώνει το ψηφοδέλτιο με τη διάσπασή του, ακυρώνει τις αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης, όταν μέλη της αποσπώνται από το ενιαίο ψηφοδέλτιο, συκοφαντούν, παρανομούν, διαδίδουν ανυπόστατα ψεύδη και δεν εξυπηρετούν τους σκοπούς του Καταστατικού της Επιστημονικής Ένωσης, αντιθέτως προσβάλλουν την Επιστημονική Κοινότητα,

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Φιλολόγων Κορινθίας ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ τις δηλώσεις μιας ελάχιστης ομάδας Φιλολόγων  που σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν ούτε τη Δημόσια ούτε την Ιδιωτική Εκπαίδευση  και φυσικά ούτε τη μεγάλη πλειοψηφία των μελών και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Φιλολόγων Κορινθίας, και ανακοινώνει στα ΜΜΕ την έκτακτη Συνεδρίασή του για την οποία είναι ενήμερα όλα τα μέλη μας:

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ:
Υποψήφιοι Συνδέσμου Φιλολόγων Νομού Κορινθίας:
«Κανονικά οι 
εκλογές στις 22.12.2022
Η Εφορευτική Επιτροπή υπεύθυνη για την ομαλή διεξαγωγή τους»

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Φιλολόγων Κορινθίας σε έκτακτη τηλε-συνεδρίαση την Κυριακή 11.12.2022 και ώρα 9.00 μμ., λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, κατόπιν των ενεργειών της Εφορευτικής Επιτροπής, ήτοι:
α) να παραιτηθούν μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και να μην είναι δυνατή η στελέχωση των δύο εκλογικών κέντρων, όπως είχε αποφασιστεί στην τελευταία Γεν. Συνέλευση,
β) να παραιτηθούν υποψήφια μέλη για το Εποπτικό Συμβούλιο, γεγονός που καθιστά το ψηφοδέλτιο αυτοδίκαια άκυρο,
γ) να μη διασφαλιστεί η δυνατότητα για τη διεξαγωγή της επιστολικής ψήφου, αφού ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί το ψηφοδέλτιο και δεν έχουν αποσταλεί οι φάκελοι στους αποδέκτες, όπως είχε αποφασιστεί στην τελευταία Γεν. Συνέλευση, καλεί τα μέλη του σε νέα Γεν. Συνέλευση την Δευτέρα 09.01.2023 και ώρα 4.30 μ.μ. στο Δημαρχείο Κορίνθου με θέματα:
α) εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
β) κατάρτιση ψηφοδελτίου
γ) ορισμός νέας ημερομηνίας εκλογών.
Η είσοδος στη Γεν. Συνέλευση θα επιτραπεί αποκλειστικά σε μέλη του Συνδέσμου Φιλολόγων Κορινθίας.
Υπενθυμίζουμε ότι το μοναδικό mail που εκπροσωπεί την Επιστημονική Ένωση με την επωνυμία Σύνδεσμος Φιλολόγων Κορινθίας είναι το παρόν και θεωρούμε ότι πρέπει να το αποσαφηνίσουμε, γιατί υπέπεσε στην αντίληψή μας ότι κυκλοφορούν mail αγνώστου πατρότητας συκοφαντικά κατά της Διοίκησης και των μελών της Επιστημονικής Ένωσης που φέρονται να υπογράφονται από συναδέλφους και επιφυλασσόμεθα παντός νομίμου δικαιώματός μας.»

 

Όσον αφορά σε συνυποψήφιους συναδέλφους και τα γραφόμενά τους στα τοπικά ΜΜΕ επιφυλασσόμεθα παντός νομίμου δικαιώματός μας για συκοφαντική δυσφήμιση, βλάβη του έργου της Επιστημονικής Ένωσης και βλάβη των προσωπικοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Φιλολόγων με πρόθεση και δόλο, εκτός αν ανακαλέσουν.

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2018-2022

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού της Επιστημονικής Ένωσης των Φιλολόγων Ν. Κορινθίας  με την Επωνυμία «Σύνδεσμος Φιλολόγων Κορινθίας» σκοποί του Σ.Φ. είναι:
1) Η προαγωγή και ανάπτυξη των φιλολογικών επιστημών.
2)Η επιστημονική και εκπαιδευτική έρευνα.
3)Η συμβολή στη βελτίωση της Παιδείας του Ελληνικού λαού.
4) Η υποβολή προτάσεων στους αρμόδιους κρατικούς και τοπικούς φορείς για την αντιμετώπιση φιλολογικών και επιστημονικών θεμάτων καθώς και την αποδοτικότερη οργάνωση των εκπαιδευτικών και πολιτειακών θεσμών.
5) Η καλλιέργεια της πολιτιστικής ζωής του τόπου.
6) Η συλλογή καταγραφή, κατάταξη και έκδυση Μνημείων του λόγου και παραδοσιακών πράξεων κι ενεργειών, εθιμικής ζωής, της περιοχής, η συνοπτική έκδοση Τοπικής Ιστορίας και η συνεργασία με τους αρμόδιους διοικητικούς, επιστημονικούς και πολιτιστικούς φορείς της περιοχής για την καταγραφή, αξιολόγηση, βελτίωση και διαφύλαξη των τοπικών Μνημείων Τέχνης της πολιτιστικής μας ζωής και κληρονομιάς.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού η εκπλήρωση των σκοπών επιδιώκεται με τα ακόλουθα μέσα:
1) Έκδοση εντύπων και περιοδικών.
2) Ανταλλαγή απόψεων και συνεργασίες με άλλες ενώσεις και ιδρύματα που έχουν παρεμφερείς σκοπούς στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
3) Οργάνωση βιβλιοθήκης.
4) Διοργάνωση διαλέξεων, συζητήσεων, συνεδρίων καθώς και παρακολούθηση αναλόγων εκδηλώσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
5) Λειτουργία επιτροπών μελέτης επιστημονικών και εκπαιδευτικών θεμάτων με εσωτερικό κανονισμό που καταρτίζει το Δ.Σ. και εγκρίνει η Γ.Σ.
6) Συμμετοχή στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του τόπου.
7) Με κάθε άλλο νόμιμο μέσο.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 ο Σ.Φ. φροντίζει για τη δημοσιογραφική προβολή των δραστηριοτήτων του Φ.Σ. με ανακοινώσεις στον Τύπο και την οργάνωση ειδικών αποστολών στο εσωτερικό και εξωτερικό, φροντίζει για τη φιλοξενία επισκεπτών και εκπροσώπων άλλων Οργανώσεων εκπαιδευτικών και συνδικαλιστικών, στην περιοχή του Φ.Σ.

Το Δ.Σ. κατάφερε να εκπληρώσει πλήρως όλους τους σκοπούς της Επιστημονικής Ένωσης με κάθε πρόσφορο μέσο ΔΩΡΕΑΝ για τους φιλολόγους μας, συνεργαστήκαμε με όλα τα σωματεία, συλλπογους, συνδέσμους, φορείς, οργανώσεις, ομίλους, σχολικές μονάδες, πολιτειακούς θεσμούς, ΥΠΠΑΙΘ, ΔΙΔΕ, Περιφερειακές Διευθύνσεις παγκορινθιακά και πανελλήνια, ως εξής συνοπτικά (αναλυτικά δείτε δημοσιεύματα στα link :

Facebook: https://www.facebook.com/Filologoikorinthias/

Twiter: @sfkorinthias

Instagram:@filologoikorinthias

Ιστοσελίδα: www.filolologoikorinthias.blogspot.com

ή

πατώντας απλώς τον φυλλομετρητή google με την αναζήτηση που επιθυμείτε.):

 

 1. Αναζήτηση Γραφείου Συνδέσμου Φιλολόγων Κορινθίας, καθώς δεν είχαμε στέγη επί πολλά έτη (Πρ. 2η /22.12.2018): Αίτημα του Δ.Σ. στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας και παραχώρηση στην Επιστημονική Ένωση της Ισογείου Μεζονέτας Νοταρά 123 20100 Κόρινθος στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας, όπου και είναι πια η έδρα μας και Διεύθυνσή μας (Τελική Αποδοχή-Ευχαριστίες με Δελτίο Τύπου: 29.02.2020). Το Γραφείο στεγάζει και τη Βιβλιοθήκη και τα Αρχεία του ΣΦΚ.
 2. Διεκδίκηση για πρώτη φορά του 46ου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων με θέμα «Βυζάντιο: Ιστορία και Πολιτισμός», υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης του Σ.Φ. Κορινθίας στην ΠΕΦ σε συνεργασία με τον Δήμο Κορινθίων (απόφαση Δήμου Κορινθίων ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 14.10.2019, Δημάρχου 30467/14.09.2019, Δημοτικού Συμβουλίου 342/2019, 35571/1010.2019) και την Περιφέρεια Πελοποννήσου (απόφαση 20.05.2019 αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ για την έκδοση πρακτικών του Συνεδρίου) και χορηγίες ιδιωτών και επιχειρηματιών παγκορινθιακά, συνεργασίες με όλους τους φορείς, σωματεία, συλλόγους, πολιτειακούς θεσμούς του νομού (Αλκυονίδες, Μικρασιατική Στέγη Κορίνθου, Σύλλογος Μικρασιατών Νεαπόλεως Κιάτου «Άγιος Χρυσόστομος Νέας Σμύρνης», Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Βόχας, Σικυώνια Θεατρική Σκηνή Γεώργιος Καρβουντζής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ιδιωτικά και Δημόσια σχολεία νομού Κορινθίας, Καλογεροπούλειο Ίδρυμα Κορίνθου, Ίδρυμα Κορινθιακών Μελετών, Εταιρεία Κορινθίων Συγγραφέων, Α΄και Β΄ΕΛΜΕ, ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ, Διώρυγα Κορίνθου, Ξενοδοχειακές μονάδες Κορινθίας, Γραμμή του Χρόνου Κέντρο Ιστορίας και Επιστήμης, ΝΠΔΔ Δήμου Κορινθίων ΚΕΠΑΠ: Βιβλιοθήκη και Πινακοθήκη, ΣΙΕΛ, ΣΙΦΚ, ΕΜΕ, Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου, Επιμελητήριο Κορινθίας, Αστυνομία-Τροχαία Κορίνθου, Ταξιδιωτικά Γραφεία Κορινθίας, ΟΕΒΕ, ιδιώτες, έμποροι, βιοτέχνες, ΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ 06, Όμιλος Αντισφαίρισης Κορίνθου κ.α.). Τελική απόφαση της ΠΕΦ 27.02.2022: ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κορινθίας κερδίζει με πλειοψηφία το Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλολόγων μεταξύ τεσσάρων νομών (ΣΦ Αιγειαλείας-Καλαβρύτων, Κοζάνης, Τρικάλων και Ρεθύμνου) με κριτήρια οργανωτικά και οικονομικά. Πραγματοποίηση 7, 8 και 9 Νοεμβρίου 2019 με εξαιρετική επιτυχία: 700 Φιλόλογοι και επισκέπτες από Ελλάδα και Κύπρο επί τριημέρου, 100 εισηγήσεις που προάγουν την έρευνα στην επιστήμη μας, διακεκριμένες προσωπικότητες παγκοσμίου φήμης, οικονομική και ευρύτερα πολιτισμική ανάπτυξη του τόπου, το μεγαλύτερο επιστημονικό γεγονός, ιστορική παρακαταθήκη, που δεν έχει ξαναγίνει μέχρι και σήμερα. Σύνταξη και συγγραφή ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΑ ΚΙΑΤΟ Προγράμματος Συνεδρίου και Έκδοση Πρακτικών από τον Σύνδεσμό μας και το ΔΣ. Συνεργασία σε όλα: Δ.Σ. Σ.Φ. Κορινθίας, Μανώλης Στεργιούλης δ.φ. Αντιπρόεδρος Π.Ε.Φ.
 3. 01.2019: Ψήφισμα για τον αδόκητο θάνατο του μεγάλου Πανεπιστημιακού Καθηγητή Φάνη Ι. Κακριδή. Παράσταση στην κηδεία στο Α΄Νεκροταφείο Αθηνών της Προέδρου του ΣΦΚ και του Αντιπροέδρου της ΠΕΦ, κατάθεση στεφάνου εκ του ΔΣ του ΣΦΚ και Δελτίο Τύπου. Τον Καθηγητή είχαμε φιλοξενήσει ανάμεσα σε διακεκριμένους επιστήμονες και εισηγητές σε Επιστημονική Ημερίδα για τη Ζωή και το Έργο του Ν. Καζαντζάκη τιμώντας το έτος Καζαντζάκη στο Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο Λουτρακίου σε συνεργασία με τον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων. Κοινή απόφαση Δ.Σ. ΣΦΚ και ΠΕΦ το 46ο Συνέδριο της ΠΕΦ που διοργανώνει ο ΣΦΚ στην Κόρινθο να γίνει στη μνήμη Φάνη Ι. Κακριδή.
 4. 02.2019: Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίττας Σ.Φ. Κορινθίας, Τιμητική Εκδήλωση για την προσφορά τους στην εκπαίδευση, τα γράμματα και τον πολιτισμό του τόπου στους δύο Κορίνθιους Σχολικούς Συμβούλους Φιλολόγων κ.κ. Αριστείδη Δουλαβέρα και Κώστα Τσατσάνη, Επέτειος των 32 χρόνων δράσης του Συνδέσμου Φιλολόγων Κορινθίας στο ιστορικό Restaurant-Bar Καραμαλίκης στο Κιάτο με σύσσωμη πρσέλευση των Φιλολόγων , αυτοδιοικητικών όλου του νομού, πολιτικών προσώπων υπερκομματικά και φίλων του ΣΦΚ., Αφιέρωμα στον μεγάλο Έλληνα συνθέτη Γιάννη Σπανό με το μουσικό σχήμα: Πένυ Ξενάκη (ερμηνεύτρια), Μαρία Κανελλοπούλου (ερμηνεύτρια) και Κώστα Γιαννάκη (μαέστρο, πιάνο). Συνεργασίες με φορείς (Επιμελητήριο Κορινθίας), δήμους, Περιφέρεια Πελοποννήσου και χορηγίες φίλων επιχειρηματιών.
 5. 01.2019: Συνδιοργάνωση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου-Ημερίδας Συνδέσμου Φιλολόγων Κορινθίας με ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας, Σύνδεσμο Φιλολόγων Αργολίδας και Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας σε σεμινάριο Ρητορικής Παιδείας, Επιμορφώτριες: Φωτεινή Εγγλέζου Συντονίστρια 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής δρ. στη Διδακτική Γλώσσας και Ρητορικής Μεταδιδάκτορας Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πελ/σου, Πρόεδρος Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών και Βασιλική Αλεξανδράκη Συντονίστρια Φιλολόγων ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου με θέμα: «Η Ρητορική Παιδεία στη σχολική τάξη: η αξία της νοηματικής μεγαλόφωνης ανάγνωσης και παραγωγής αυθόρμητου λόγου. Τόπος: 4ο ΓΕΛ Κορίνθου 4-7 μ.μ. Συμμετοχή: Γυμνάσια-Λύκεια νομών Κορινθίας και Αργολίδας. Βεβαιώσεις Επιμόρφωσης στους Φιλολόγους.
 6. Συνδιοργάνωση του ΣΦΚ κάθε σχολικό έτος με το ΠΕΚΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής και Ρητορικής Πολιτικής, τα Γυμνάσια και Λύκεια του νομού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δημόσια και Ιδιωτικά στους ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ. Συμμετοχή, διοργάνωση, κριτική επιτροπή το Δ.Σ. του ΣΦΚ. Παραστάσεις του ΔΣ στα κέντρα όλης της Πελοποννήσου.
 7. Γλωσσική Επιμέλεια βιβλίων Δημήτρη Βλαχοπάνου από την Πρόεδρο του ΣΦΚ: «Κώστας Αναστασίου-της Μουσιωτίτσας των πυρών και των κυμάτων», «Στ’ανοιχτότερα του ουρανού»
 8. 02.2022: Ψήφισμα για τον αδόκητο χαμό και παράσταση Δ.Σ. στην νεκρώσιμο ακολουθία της Μαλαματένιας Θεοδωροπούλου Τσατσάνη στην Αγία Παρασκευή Βραχατίου. Κατάθεση χρηματικού ποσού αντί στεφάνου.
 9. 03.2019: Επανάληψη του ως άνω σεμιναρίου, 2ο σεμινάριο Ρητορικής στο ίδιο πλαίσιο με την ίδια συνεργασία και θέμα: «Οι διττοί λόγοι στην Εκπαίδευση». Τόπος: ΓΕΛ ΒΕΛΟΥ.
 10. 03.2019: Εισήγηση Προέδρου ΣΦΚ σε Επιστημονική Ημερίδα- 2ο Συμπόσιο του Ροταριανού Ομίλου Κορίνθου με θέμα: «Ανοχή ή συν-ενοχή: Το συνομιλείν στην τάξη και ο ρόλος του στη διαμόρφωση πολιτειακής συνείδησης», Καλογεροπούλειο Ίδρυμα.
 11. 03.2019: Βράβευση μαθητών μας.Παράσταση Προέδρου ΔΣ ΣΦΚ ύστερα από πρόσκληση του Δήμου Σικυωνίων στην Τελετή Βράβευσης μαθητών στο πλαίσιο «Υποτροφίες Μαυρούλια».
 12. 03.2019: Ομιλία Προέδρου ΔΣ ΣΦΚ και παράσταση Δ.Σ. ΣΦΚ ύστερα από πρόσκληση του Πολιτιστικού Συλλόγου άνω Διμηνιού «Η ΝΕΦΕΛΗ» με θέμα τη γυναίκα.
 13. Μάρτιος 2019: Βράβευση από την Πρόεδρο ΣΦΚ στον ετήσιο Διαγωνισμό Λογοτεχνίας του Σωματείου Λόγου και Τέχνης Αλκυονίδες Κορινθίας στο Βραχάτι Κορινθίας, Ξενοδοχείο Αλκυών. Παράσταση Δ.Σ. ΣΦΚ
 14. Μάρτιος 2019: Βράβευση από την Πρόεδρο ΣΦΚ σε συγγραφείς κορίνθιους κατόπιν πρόσκλησης της Εταιρείας Κορινθίων Συγγραφέων στη στέγη τους στην Κόρινθο. Παράσταση Δ.Σ. ΣΦΚ.
 15. 04.2019: Τιμητικές Εκδηλώσεις Σ.Φ. Κορινθίας για τον μεγάλο Έλληνα ποιητή Κυριάκο Χαραλαμπίδη, καταγόμενο από τα ματωμένα χώματα της μαρτυρικής Αμμοχώστου, προτεινόμενο για το 3ο Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας σε συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο της Π.Ε.Φ. δρ. Μανώλη Στεργιούλη: Το πρωί ονομασία αίθουσας 1ου ΓΕΛ ΚΙΑΤΟΥ με ομόφωνη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων σε πρόταση της Αντιπροέδρου του ΣΦΚ Καθηγήτριας Φιλολόγου κυρίας Ζηνοβίας Γαβαλά «Κυριάκος Χαραλαμπίδης», τιμητική πλακέτα από τον Σύλλογο Διδασκόντων, συνομιλία του πολυβραβευμένου ποιητή με τους μαθητές κ.α. Το απόγευμα της ίδιας μέρας τιμητική εκδήλωση ΣΦ Κορινθίας σε συνεργασία με τον Δήμο Κορινθίων, απόδοση τιμών από τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Κορινθίας και τον Δήμο Κορινθίων.
 16. 05.2019: Πανηγυρικός της 9ης Μαϊου Ημέρας Λήξης 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, Ημέρας Εθνικής Αντίστασης 1941-1944 στον Ι.Ν. Αποστόλου Παύλου από την Πρόεδρο του ΣΦΚ. Αποδοχή τιμητικής πρόσκλησης της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Πρόεδρο του ΣΦΚ. Παράσταση Δ.Σ., κατάθεση στεφάνου ΣΦΚ.
 17. 10.2019: Ίδρυση Ομίλου Μελέτης Ολοκαυτώματος Κομμένου με Πρόεδρο τον Δημήτρη Βλαχοπάνο και ιδρυτικό μέλος την Πρόεδρο του ΣΦΚ Αντιγόνη Γ. Βογιατζή Ζακούρα.
 18. 10.2019: Ομιλία-Εισήγηση Προέδρου ΣΦΚ με θέμα: «Σκιαγραφία του Μ. Αλεξάνδρου. Το εκπολιτιστικό έργο του μεγάλου Έλληνα στρατηλάτη. Ο συγκερασμός της ελληνικής παιδείας και της πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Ο πυρσός του μεγάλου στρατηγικού νου που κρατά ακόμα αναμμένος» σε Συμπόσιο του Ροταριανού Ομίλου Κορίνθου στο Ξυλόκαστρο με επίτιμη προσκεκλημένη την Καθηγήτρια δρ. Λιάνα Σουλβατζή, συνεργασία με το «ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ».
 19. 10.2019: Ψήφισμα ΔΣ ΣΦΚ για τον θάνατο του μεγάλου Έλληνα Συνθέτη Γιάννη Σπανού και παραστάση της Προέδρου στη νεκρώσιμο ακολουθία στο Κιάτο.
 20. 11.2019: Συνδιοργάνωση ΔΣ ΣΦ Κορινθίας και ΣΦ Αργολίδας 3ου Βιωματικού Σεμιναρίου με θέμα: « Η καλλιέργεια του προφορικού λόγου και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο αναλυτικό Πρόγραμμα». Συνεργασία-Εισηγήσεις: ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου κυρία Βασιλική Αλεξανδράκη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων, Αλεξάνδρα Δημακοπούλου Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων, Καλογεροπούλειο Ίδρυμα Παναγιώτης Θεοδοσίου Μουσικός-Εκπαιδευτικός, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Καλογεροπούλειου Ιδρύματος, Αντιπρόεδρος του Μουσικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Ψυχικού «Η ΕΥΤΕΡΠΗ», Αντιγόνη Βογιατζή Ζακούρα Φιλόλογος M.e.d. Πρόεδρος ΣΦ Κορινθίας, Νίκος Μπουμπάρης Πρόεδρος ΣΦ Αργολίδας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας κυρία Ελένη Βολονάκη, ΔΙΔΕ Κορινθίας, Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Βάλια Λουτριανάκη, Φιλόλογος Εκπαιδευτικός Αρσακείου Ψυχικού, υπ. Δρ., Διδάσκουσα Μεταπτυχιακού «Ρητορικές Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση», Ιδρυτικό Μέλος Ομάδας «Σύμπραξη Σχολείων για τη Δημοκρατία στην Εκπαίδευση» EUDEC GREECE. Εμψύχωση Εργαστηρίων: Παναγιώτα Γιαννοπούλου Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ρητορικής, υπ.δρ., μέλος επιμορφωτικής ομάδας Ένωσης Ρητορικής, Έφη Λαλιώτου φιλόλογος, μέλος επιμορφωτικής ομάδας Ένωσης Ρητορικής, Μαρσώ Μαρκεσίνη φιλόλογος, εκπαιδεύτρια ρητορικής, μέντορας TEDX, μέλος ερευνητικής παιδαγωγικής ομάδας «Σείριος».
 21. 01.2020: Σεμινάριο-Ημερίδα ΣΦΚ: «Ζητήματα Διδακτικής και Αξιολόγησης Νέων Ελληνικών». Εισηγητές- επίτιμοι προσκεκλημένοι του Συνδέσμου Φιλολόγων Κορινθίας στο Πολιτιστικό Κέντρο Κιάτου οι κ.κ. Αλέξανδρος και Σπύρος Μητσέλος. Την ίδια μέρα κοπή πίττας ΣΦΚ με φλουρί-δώρο τα βιβλία των συγγραφέων Καθηγητών-βοηθήματα για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο Λύκειο και το κλασικό βιβλίο του δρ. Αρ. Δουλαβέρα πολύτιμο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό «Διδακτική της Αρχαίας Ελληνικής».
 22. 02.2020: Βράβευση Λογοτεχνών από την Πρόεδρο του ΣΦΚ, Παράσταση στην ετήσια απονομή λογοτεχνικών βραβείων του Σωματείου Λόγου και Τέχνης Αλκυονίδες Κορινθίας.
 23. 02.2020: Παρουσίαση-Συντονισμός της Εκδήλωσης από την Πρόεδρο του ΣΦΚ στην Αθήνα στο Θέατρο Αρμένη του βιβλίου του Δημήτρη Βλαχοπάνου «Κώστας Αναστασίου της Μουσιωτίτσας των πυρών και των κυμάτων». Συνδιοργάνωση: ΣΦΚ, ΕΣΔΟΓΕ (Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα), Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος Μαρτυρικής Μουσιωτίτσας, Εκδόσεις ΑΠΕΙΡΟΣ ΧΩΡΑ. Ομιλητές: Βασίλης Μπρακατσούλιας, Αντιστασιακός πρ. Βουλευτής, Νομικός, Συγγραφέας, Συμπρόεδρος ΕΣΔΟΓΕ, Γεωργία Ζώη Ηθοποιός, Αρχιτέκτων, Αριστομένης Συγγελάκης δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών, Οδοντίατρος, Πολιτικός Επιστήμων, Συγγραμματέας ΕΣΔΟΓΕ. Συμμετοχή: Χορωδία και Πολυφωνικό Εργαστήρι της Ένωσης Ηπειρωτών Περιστερίου. Χαιρετισμός: Δημήτρης Δήμος Πρόεδρος Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος Μαρτυρικής Μουσιωτίτσας και εκπρόσωπος φορέων.
 24. 02.2022: Σύσταση Επιτροπής Εκπαιδευτικών Θεμάτων με καταστατικές διαδικασίες. Επιστημονικός Συνεργάτης: Αναστάσιος Στέφος, δ.φ. Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Κορινθίας, Ιδρυτικό Μέλος ΣΦ Κορινθίας, Αντιπρόεδρος ΠΕΦ, Αντιπρόεδρος Μουσείου Δροσίνη. Συνεργάτης Παιδαγωγικής Ευθύνης δρ. Ιωσήφ Φραγκούλης Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ. Δημιουργία πλατφόρμας ανάρτησης από φιλολόγους όλης της Ελλάδας Κριτηρίων Αξιολόγησης για τις Πανελλαδικές.
 25. 06.2020: Το ποίημα της αφίσας μας στην τιμητική εκδήλωσή μας για τη ζωή και το έργο του Τίτου Πατρίκιου με επίτιμο προσκεκλημένο στην Κόρινθο τον μεγάλο Έλληνα ποιητή Τίτο Πατρίκιο (Απρίλιος 2017), την Φιλόλογο κυρία Ελένη Αντωνιάδου Κεντρική Ομιλήτρια σε συνεργασία με τον Μανώλη Στεργιούλη δ.φ., Αντιπρόεδρο της ΠΕΦ και πλήθος κόσμου αποτέλεσε επιλογή στα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
 26. 09.2020: Απαγγελία της Προέδρου και της Φιλολόγου Μέλους της Επιστημονικής Επιτροπής κυρίας Γιώτας Μπάγκα ποιημάτων στην εκδήλωση του Σωματείου Λόγου και Τέχνης Αλκυονίδες Κορινθίας και του ΚΕΠΑΠ Δήμου Κορινθίων στον Αρχαιολογικό χώρο Αρχαίας Κορίνθου με θέμα: « Βραδιά Ποίησης, Μουσικής και Αστρονομίας».
 27. 09.2020: Απαγγελία και παράσταση της Προέδρου στην παρουσίαση του βιβλίου του μεγάλου Έλληνα Επιστήμονα Ιατρού παγκοσμίου φήμης δρ. Ανδρέα Παπανικολάου, συνεργασία ΣΦΚ: απόδοση τιμών από τον Δήμο Σικυωνίων, συνεργασία με τη Σικυώνια Θεατρική Σκηνή.
 28. 10.2020: Αριστίνδην επιλογή της Προέδρου Δ.Σ. του Σ.Φ. Κορινθίας στην Επιτροπή Εκδόσεων Έργων Συγγραφέων του Δήμου Σικυωνίων.
 29. 12.2020: Αποδοχή τιμητικής αριστίνδην συμμετοχής της Προέδρου Δ.Σ. του Σ.Φ. Κορινθίας στην Επιτροπή 2021 του Δήμου Σικυωνίων ως Γεν. Γραμματέως με Πρόεδρο τον Καθηγητή Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Επίτιμο Σχολικό Σύμβουλο Φιλολόγων Κορινθίας, Ιδρυτικό Μέλος και διατελέσαντα Πρόεδρο του ΣΦΚ δρ. Αριστείδη Δουλαβέρα και Αντιπρόεδρο τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων, πρ. Λυκειάρχη, Καθηγητή-Φυσικό κ. Αναστάσιο Λεονάρδο. Απόφαση αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.
 30. 12.2020: Αποδοχή με τιμές και δημόσιο ευχαριστήριο χορηγίας χρηματικού ποσού για την κάλυψη των εξόδων των υψηλού κύρους εκδηλώσεών μας από τον πρ. Αντιπεριφερειάρχη, νυν Περιφερειακό Σύμβουλο, Επιχειρηματία κ. Θάνο Πισιμίση.
 31. Αποδοχή χορηγίας με τιμές και δημόσιο ευχαριστήριο έργων του Σωτήρη Κοκκωνάκη, Αντιπροέδρου της Εταιρείας Κορινθίων Συγγραφέων.
 32. 02.2020: Αποδοχή χορηγίας με τιμές και δημόσιο ευχαριστήριο βιβλίων ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ.
 33. 03.2021: Ομιλία-Διάλεξη της Προέδρου ΔΣ του ΣΦ Κορινθίας και Γεν. Γραμματέως της Επιτροπής 2021 Δήμου Σικυωνίων στην Εναρκτήρια Διαδικτυακή Εκδήλωση του Δήμου Σικυωνίων για τον εορτασμό της επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση με θέμα: « Τα 200 χρόνια της αυτοσυνειδησίας μας: Ιστορικά γεγονότα της Επανάστασης του 1821 και η διαχρονική ταυτότητα του Ελληνισμού.». Συνομιλητές: Αρ.Δουλαβέρας, Σωτ. Κοκκωνάκης. Συντονιστής: Αναστ. Λεονάρδος.
 34. 04.2021: Συνδιοργάνωση με εξαιρετική επιτυχία Σ.Φ. Κορινθίας, Σ.Φ. Αργολίδας, Σ.Φ. Λακωνίας, Σ.Φ. Μεσσηνίας, Φιλοτεχνικός Όμιλος Τρίπολης και Περιφέρειας Πελοποννήσου Διάλεξης εξ αποστάσεως (πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης) με επίτιμη προσκεκλημένη την διακεκριμένη Ιστορικό Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μαρία Ευθυμίου με θέμα: «Η συμβολή της Πελοποννήσου στην Επανάσταση». Χαιρετισμός-Έναρξη: Παναγιώτης Νίκας Περιφερειάρχης Πελοποννήσου. Co-hosting στην πλατφόρμα οι Πρόεδροι των Σ.Φ. Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 35. 05.2021: Ψήφισμα ΔΣ ΣΦΚ για τον θάνατο του μεγάλου θεατράνθρωπου Γιώργου Τζαβάρα.
 36. 06.2021: Ψήφισμα ΔΣ ΣΦΚ για τον θάνατο του τελευταίου επιζήσαντος από το Ολοκαύτωμα Ισαάκ Μιζάν. Παράσταση της Προέδρου μαζί με τον Πρόεδρο του ΟΜΟΚ Δημήτρη Βλαχοπάνο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών σε εβραϊκή τελετή. Για τον Ισαάκ Μιζάν και το ομώνυμο βιβλίο του Δ. Βλαχοπάνου είχαμε κάνει σπουδαία εκδήλωση σε προηγούμενη θητεία. Με τον ίδιο τον ήρωα είχαμε συνομιλήσει τηλεφωνικά.
 37. ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΪΟΥ 2021, ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 11 π.μ., πλατφόρμα zoom «Επιμορφωτική Ημερίδα Αρχαία Ελληνικά: Η ώρα των Πανελληνίων» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΙΚΑΚΗΣ M.Ed., ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων και δημιουργός του δημοφιλέστερου στην Ελλάδα εκπαιδευτικού ιστότοπου gr. ΣΤΗΡΙΞΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ Homo Educandus-Αγωγή. Στόχος μας η επιμόρφωσή μας στα σημεία, λίγο πριν την τελική ευθεία με απώτερο σκοπό την επιτυχία των μαθητών μας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
 38. 09.2021: Οι Φιλόλογοι της Κορινθίας τιμούν τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση:, 7.30 μμ., Καλογεροπούλειο Ίδρυμα στην Κόρινθο, για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 φιλοξενήσαμε τους συντελεστές της μεγαλειώδους σειράς ντοκυμαντέρ του COSMOTE History. Για τη ζωή και το έργο του μεγάλου ηγέτη Ιωάννη Καποδίστρια, Εισηγητές-Επίτιμοι προσκεκλημένοι του Σ.Φ. Κορινθίας: Κούκος Ανδρέας: Νομικός, Ιστορικός, Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.ΜΕ.Ν.Σ.Ι. Επιστημονικός υπεύθυνος της σειράς – αφιέρωμα στον I. Καποδίστρια του ΟΤΕ History. Παπαφλωράτος Ιωάννης : Νομικός, Διεθνολόγος Δρ. Νεώτερης Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών.
 39. 10.2021: Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ διοργάνωσε μία ακόμα σπουδαία εκδήλωση παρακαταθήκη για τα γράμματα και τον πολιτισμό του τόπου μας. Μια μεγαλειώδης εκδήλωση για τη ζωή και το έργο του μεγάλου Έλληνα πεζογράφου Αντώνη Σαμαράκη, υπό την αιγίδα του ΥΠΠΑΙΘ για το Έτος Σαμαράκη,
  με επίτιμη προσκεκλημένη την κυρία Ελένη Σαμαράκη, Δικηγόρο και σύζυγο του Αντώνη Σαμαράκη και ομιλητές τον Πρόεδρο του ΟΜΟΚ Δημήτρη Βλαχοπάνο και τον διακεκριμένο συνάδελφο- συγγραφέα Γιάννη Παππά.
 40. 07.2021: Παρουσίαση από τον ΣΦΚ και την Πρόεδρο του Δ.Σ. του βιβλίου της Μαρίας Παπανικολάου: Λουκιανού, Αληθινή Ιστορία. Συνεργασία: Εκδόσεις Polaris, Global Arts Studios, ΚΟΥΚΙΔΑ Βιβλιοπωλείο.
 41. 09.2021: Παρουσίαση του βιβλίου του Σωτήρη Κοκκωνάκη «Κορινθία 1493-1850. Χάρτες και Χαρακτικά» στο αρχαιολογικό Μουσείο Σικυώνας. Ένα εξαιρετικό συλλεκτικό βιβλίο – λεύκωμα στο οποίο περιλαμβάνονται 140 χάρτες και γκραβούρες από τις περιοχές της Κορίνθου, της Σικυώνας, της Νεμέας, της Στυμφαλίας, του Φενεού κ.α.. μίας πολύ δύσκολης χρονικής περιόδου, αποτέλεσμα μίας κοπιώδους έρευνας, πολύτιμο εργαλείο για την Τοπική Ιστορία. Το βιβλίο είναι μεταφρασμένο σε 7 ακόμα γλώσσες και πρόκειται για ένα συλλεκτικό έργο ιδιαίτερης αξίας. Το βιβλίο παρουσίασαν: η Πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Κορινθίας κ. Αντιγόνη Βογιατζή και ο κ. Νίκος Παπαθεοφάνους – Πολιτικός Επιστήμων – Ποιητής.
 42. 02.2022: Ομιλία της Προέδρου ΔΣ ΣΦΚ για τον Οδυσσέα Ελύτη και την Ελληνική Γλώσσα, ύστερα από πρόσκληση του Πολιτιστικού Συλλόγου ΡΕΑ και του Θεάτρου Περιγιαλίου στο πλαίσιο εκδήλωσης τιμής της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας.
 43. Την Κυριακή 06.03.2022 το πρωί πραγματοποιήθηκε η κοπή πίτας του Συνδέσμου Φιλολόγων Κορινθίας στο mon ami στα Καλάμια της Κορίνθου – στην έδρα της Επιστημονικής Ένωσης κλείνοντας 35 χρόνια λαμπρή πορεία στον νομό. Τα φλουριά που αντιστοιχούσαν σε βιβλία-βοηθήματα για τις Πανελλαδικές ΔΩΡΕΑ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ. ΔΩΡΕΑ-ΧΟΡΗΓΙΑ όλης της Εκδήλωσης: Δημήτρης Καλτσής, ιδιοκτήτης mon ami.
 44. 04.2022: Ο Αντώνης Μαστραπάς Σύμβουλος Α’ του ΙΕΠ στην Κόρινθο για τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Κορινθίας. Επιμορφωτική Ημερίδα στα νέα Προγράμματα Σπουδών στην Ιστορία Γυμνασίου και Λυκείου. Συνεργασία Δήμος Κορινθίων.
 45. Ομιλία της Προέδρου ΔΣ ΣΦΚ για την Πρωτομαγιά στο Εργατικό κέντρο Κιάτου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Τάκη Κόλλια.
 46. Ομιλία της Προέδρου ΔΣ ΣΦΚ για την παγκόσμια ημέρα Ποίησης στον πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Διμηνιού Η ΝΕΦΕΛΗ, ύστερα από πρόσκληση της πρ. Προέδρου κυρίας Έλενας Αθανασούλη και της νυν Προέδρου κυρίας Μαρίας Νταγιάντη.
 47. 05.2022: Εισήγηση της Προέδρου του ΔΣ ΣΦΚ στο Συνέδριο της Εταιρείας Κορινθίων Συγγραφέων και του Δήμου Κορινθίων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 με θέμα: «Η μάχη στο Βασιλικό Κορινθίας. Ο ηρωικός θάνατος του Αναγνώστη Πετ(ι)μεζά.»
 48. Ομιλία της Προέδρου, κατόπιν της Εισηγήσεώς της στο Συνέδριο ως άνω, στο Βασιλικό Κορινθίας για τους Πετ(ι)μεζαίους, τη μάχη στο Βασιλικό και τη συμβολή τους στην Ελληνική Επανάσταση στο πλαίσιο ΣΙΚΥΩΝΙΑ 2022 του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από πρόσκληση του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρχαίας Σικυώνας Ορθαγόρας.
 49. 11.2022: Παράσταση και ανάγνωση αποσπασμάτων από το ΔΣ του ΣΦΚ στην παρουσίαση του βιβλίου της Δέσποινας Σωτηροπούλου «Με το όνομα ΚΑΜΙΑ» από το Σωματείο Λόγου και Τέχνης Αλκυονίδες Κορινθίας.
 50. 11.2022: Βράβευση από το ΔΣ και την Πρόεδρο του ΣΦΚ λογοτεχνών στη Διαδικτυακή Απονομή Βραβείων του Πανελλήνιου Διαγωνισμού του Σωματείου Λόγου και Τέχνης Αλκυονίδες Κορινθίας.
 51. 12.2022: Κεντρική Παρουσίαση και ενδιάμεση απαγγελία από την Πρόεδρο του ΔΣ του ΣΦΚ της εκδήλωσης του Σωματείου Λόγου και Τέχνης Αλκυονίδες Κορινθίας σε συνεργασία με το Κέντρο Τέχνης Marble Art Museum υπό την αιγίδα του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών με θέμα: «200 και 1 Χρόνια Πνεύμα Γαλάζιο και Λευκό-Μικρασιατική Καταστροφή 1922-2022, 1821-1922 επέτειοι ορόσημο για την Ελλάδα». Εγκαίνια Μεγάλης Έκθεσης Εικαστικών.
 52. Άρθρα ΔΣ ΣΦΚ και Προέδρου στον Τύπο, Συνεντεύξεις, εκδόσεις, για θέματα εκπαιδευτικά και επιστημονικά.
 53. Ταξίδια ΔΣ, βραβεύσεις μαθητών Νέα Κίο, Καλαμάτα.

 

 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ/ΦΟΡΕΩΝ/ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

 1. Ιανουάριος 2019: Παράσταση ΔΣ ΣΦΚ σε κοπή πίττας συνάδελφων σωματείων: Σωματείο Λόγου και Τέχνης Αλκυονίδες Κορινθίας, Σύνδεσμος Γυναικών Ηπείρου Ν. Κορινθίας, Ένωση Μικρασιατών Νεαπόλεως Κιάτου.
 2. Παράσταση ΔΣ και Προέδρου, Ταμία ΣΦΚ στη γιορτή της μητέρας κατόπιν προσκλήσεως του Συνδέσμου Γυναικών Ηπείρου Ν. Κορινθίας στο Πολιτιστικό Κέντρο Κιάτου.
 3. 06.2019-02.07.2019: Κατάθεση ψηφίσματος Δ.Σ. ΣΦΚ κατά της κατάργησης των Λατινικών στο 19ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ.
 4. 07.2019: Παράσταση ΔΣ και Προέδρου ΣΦΚ σε εκδήλωση του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Βόχας κατόπιν προσκλήσεως της Γεν. Γραμματέως μέλους μας Φιλολόγου κυρίας Παναγιώτας Μπλάνου στο Ζευγολατιό.
 5. 07.2019: Παράσταση ΔΣ και Προέδρου ΣΦΚ στα «Βελερεφόντια» κατοπιν προσκλήσεως του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Ισθμίων. Συμμετοχή της Γεν. Γραμματέως μας στο χορευτικό.
 6. 07.2019: Παράσταση Αντιπροέδρου ΣΦΚ σε εκδήλωση του Λυκείου Ελληνίδων.
 7. 07.2019: Δια βίου επιμόρφωση ΔΣ ΣΦΚ: Ταξίδι Προέδρου και Ταμία ΣΦΚ στην Επίδαυρο για παρακολούθηση θεατρικής παράστασης «Οιδίπους Τύραννος».
 8. 07.2019: Παράσταση ΔΣ και Προέδρου, Γεν. Γραμματέως ΣΦΚ στην παρουσίαση βιβλίου της Λένας Μαντά ύστερα από πρόσκληση του Ββλιοπωλείου Κιβωτός και της κυρίας Πηνελόπης Μπισμπίκη.
 9. 07.2019: Παράσταση ΔΣ και Προέδρου, Αντιπροέδρου ΣΦΚ στην εκδήλωση αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου και του ΔΣ της Ένωσης Μικρασιατών Νεαπόλεως Κιάτου «Άγιος Χρυσόστομος Ν. Σμύρνης».
 10. 07.2019: Παράσταση ΔΣ και Προέδρου, Αντιπροέδρου ΣΦΚ σε θεατρική παράσταση «Αγαμέμνων» της Σικυώνιας Θεατρικής Σκηνής στο Μούλκι Κορινθίας.
 11. 08.2019: Έκφραση συλλυπητηρίων στα ΜΜΕ για την απώλεια του αδερφού του Αντιδημάρχου Κορινθίων κ. Κώστα Παρτσινέβελου.
 12. 08.2019: Παράσταση Δ.Σ. και Πρόεδρου, Γεν. Γραμματέως ύστερα από πρόσκληση του νέου Δημάρχου Κορινθίων κ. Βασίλη Νανόπουλου στην Τελετή ορκωμοσίας του νέου Δημοτικού Συμβουλίου εν όψει και της επικείμενης συνεργασίας μας για το Πανελλήνιο Συνέδριο.
 13. 08.2019: Παράσταση ΔΣ και Προέδρου ΣΦΚ σε θεατρική παράσταση, ύστερα από πρόσκληση του συλλόγου «Λύσιππος» στην Αρχαία Σικυώνα, στο αρχαίο στάδιο.
 14. 09.2019: Παράσταση Δ.Σ., Προέδρου και Γεν. Γραμματέως σε μουσική κλασσική βραδιά του Καλογεροπούλειου Ιδρύματος.
 15. 09.2019: Παράσταση ΔΣ, Προέδρου σε φιλικό αγώνα της ΚΟΡΙΝΘΟΣ 06 τα έσοδα του οποίου διατέθησαν στο Σωματείο ΦΑΣΜΑ για τα παιδιά με αυτισμό.
 16. 09.2019: Εθιμοτυπική Επίσκεψη ΔΣ στο Γραφείο του Δημάρχου κ. Βασιλείου Νανόπουλου εν όψει του Πανελληνίου Συνεδρίου.
 17. 09.2019: Εθιμοτυπική Επίσκεψη ΔΣ στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη κ. Αναστασίου Γκιολή εν όψει του 46ου Πανελληνίου Συνεδρίου στην Κόρινθο.
 18. 09.2019: Παράσταση ΔΣ, Προέδρου στον 1ο αγώνα της ΚΟΡΙΝΘΟΣ 06 στη Γ΄Εθνική εν όψει συνεργασίας με τον Αθλητικό Σύλλογο-χορηγό στο 46ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Φιλολόγων στην Κόρινθο.
 19. 10.2019 και 06.10.2019: Διπλή Παράσταση Δ.Σ. στο Θέατρο «Μαρία Δημητριάδη», στην παράσταση «Ελευθερία στη Βρέμη» κατόπιν προσκλήσεως της συναδέλφου ηθοποιού κυρίας Βάνας Χαραμή.
 20. 10. 2019: Παράσταση Προέδρου σε εκδήλωση για τον καρκίνο του μαστού, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου της Ομάδας Εθελοντισμού και Κοινωνικής Δράσης του Συλλόγου «Μέγας Αλέξανδρος» Βραχατίου με κεντρικό ομιλητή τον ιατρό Γυναικολόγο Μαιευτήρα Ιωάννη Σιντόρη.
 21. 10.2019: Παράσταση Αντιπροέδρου ΣΦΚ στην παρουσίαση έργου του Αρ. Δουλαβέρα, ιδρυτικού μέλους του ΣΦΚ, Καθηγητή Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 22. 12.2019: Παράσταση Προέδρου, Οργαν.Γραμμ. ΔΣ ΣΦ Κορινθίας στο Διεθνές Αρχαιολογικό Συνέδριο «Τροία-Τενέα-Ρώμη» ύστερα από πρόσκληση του Συλλόγου Φίλοι Αρχαίας Τενέας και της Διευθύντριας του Γυμνασίου Χιλιομοδίου κυρίας Κωνσταντίνας Δράκου.
 23. 01.2020: Παράσταση ΔΣ, Προέδρου, Ταμία στην κοπή πίττας του Συνδέσμου Γυναικών Ηπείρου Ν. Κορινθίας, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου κυρίας Σταυρούλας Σκαρμούτσου.
 24. 02.2020: Παράσταση ΔΣ, Προέδρου στην κοπή πίττας του Σωματείου Λόγου και Τέχνης Αλκυονίδες Κορινθίας, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου κυρίας Όλγας Κονομόδη.
 25. 02.2020: Παράσταση ΔΣ, Προέδρου, Γεν.Γραμμ. στην κοπή πίττας και στον χορό της Α΄ ΕΛΜΕ Κορινθίας.
 26. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 2020 Δ.Σ. Σ.Φ. Κορινθίας: Εκδήλωση-Μουσική Παράσταση Ένωσης Μικρασιατών Νεαπόλεως Κιάτου (cine palas), Παρουσίαση βιβλίου Γ. Σώκου «Ηρακλής αναμαινόμενος» Άνω Διμηνιό, Θεατρική Παράσταση Λυσιστράτη Λύσιππος Αρχαίο Στάδιο Αρχαίας Σικυώνας, Εγκαίνια Βιβλιοπωλείου «Μπλε Γιασεμί» Λευτέρη Αχμέτη (Ηθοποιού Σικυώνιας Θεατρικής Σκηνής, είχε παίξει με τη Σικυώνια Θεατρική Σκηνή «Πτωχοπροδρομικά» στην έναρξη του 46ου Συνεδρίου της ΠΕΦ που διοργάνωσε το Δ.Σ. του ΣΦΚ στην Κόρινθο)
 27. 06.2021: Παράσταση ΔΣ ΣΦΚ στο Καλογεροπούλειο Ίδρυμα σε Εκδήλωση με Επίτιμη προσκεκλημένη τη διακεκριμένη Ιστορικό Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μαρία Ευθυμίου, ύστερα από πρόσκληση του ιδρύματος.
 28. 06.2021: Παράσταση στην Τελετή λήξης του Homo Educandus- Αγωγή, ύστερα από πρόσκληση του Δ/ντη στην Πρόεδρο του ΔΣ του ΣΦΚ.
 29. 07.2021: Παράσταση ΔΣ, Προέδρου στην Εκδήλωση του Συλλόγου ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Άνω Διμηνιού εις μνήμη του θεατράνθρωπου Ηλία Λέκκα, ύστερα από πρόσκληση του διακεκριμένου Γιάννη Σώκου, δημοσιογράφου, συγγραφέα, μέλους της Εταιρείας Κορινθίων Συγγραφέων.
 30. Παράσταση ΔΣ ΣΦΚ στην παρουσίαση του ντοκυμαντέρ-δημιουργία του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου του Αριστοτελείου Κορινθιακού Εκπαιδευτηρίου κ. Σταμάτη Γκούμα και των μαθητών του για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 στο Δημοτικό Θέατρο Κιάτου.
 31. Παράσταση ΔΣ ΣΦΚ στις εκδηλώσεις ΣΙΚΥΩΝΙΑ 2022.

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστούμε για τη στήριξη επί σειρά ετών.
Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τον Σύνδεσμό μας ζωντανό με κόπο και θυσία προσωπική,
με αγάπη και πάθος για το έργο μας, σε περίοδο ηθικής κρίσης και απαξίωσης του επιστήμονα,
ως επιστήμονες, με ανιδιοτέλεια, αλληλεγγύη και προσφορά στα γράμματα και τον πολιτισμό του τόπου.
Καλή δύναμη στο πολύ δύσκολο έργο μας!

 

 

Καλά Χριστούγεννα!

Ευτυχισμένο το νέο έτος!

 

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος                                                                                 Η Γεν. Γραμματέας

Αντιγόνη Βογιατζή Ζακούρα                                           Ευαγγελία Λαλιώτη

 

 

 

Ta link μας πάντα και καθημερινά ενημερωμένα για όλες μας τις δράσεις:

Πατήστε εδώ:

Facebook: https://www.facebook.com/Filologoikorinthias/

Twiter: @sfkorinthias

Instagram:@filologoikorinthias

Ιστοσελίδα: www.filolologoikorinthias.blogspot.com

 

 

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....