ΕΛΟΤ 2023-123 nektarios

Επιτυχής υπήρξε η επιθεώρηση -επιτήρηση του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας (ΣΔΕΠ)
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ – 1429:2008 που εφαρμόζει ο δήμος Κορινθίων
ο οποίος κατορθώνει και διατηρεί  το εξαιρετικά σημαντικό αυτό Πιστοποιητικό!

Το ΣΔΕΠ (ΕΛΟΤ 1429:2008) έχει ως πεδία εφαρμογής:

-Συγχρηματοδοτούμενα και μη, δημόσια τεχνικά έργα υποδομής (ΕΛΟΤ 1431-1)

-Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών (ΕΛΟΤ 1431-2)

-Συγκεκριμένες δράσεις με ίδια μέσα (ΕΛΟΤ 1431-3)

► 𝟱 βασικά 𝝤𝝫𝝚𝝠𝝜 για τον Δήμο Κορινθίων από την 𝝺ή𝞇𝝶 & 𝝳𝝸𝝰𝞃ή𝞀𝝶𝞂𝝶 του Πιστοποιητικού:

 

Τεκμηρίωση της Διοικητικής του Ικανότητας

 

Διασφάλιση της συμμόρφωσής του με τις απαιτήσεις του Κοινοτικού & Εθνικού Δικαίου

 

Αποδεδειγμένη ικανότητα διαχείρισης και υλοποίησης των έργων (χρηματοδοτούμενων ή ιδίων πόρων)

 

Επιβεβαίωση της επάρκειάς του σε πόρους και υλικοτεχνική υποδομή

 

Συνεχής αξιολόγηση των οργανωτικών σχημάτων που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση & την εκτέλεση των έργων

«Ευχαριστώ θερμά όλα τα στελέχη του Δήμου που εργάστηκαν μεθοδικά
για την προετοιμασία της εν λόγω επιθεώρησης, κυρίως όμως για την επιμελή τήρηση και εφαρμογή
του Προτύπου που συνεργατικά υλοποιήσαμε για 1η φορά το 2020» δήλωσε
ο Γενικός Γραμματέας του δήμου Κορινθίων κ.Νεκτάριος Σπηλιόπουλος έχοντας την ευθύνη της διαδικασίας.
ΕΛΟΤ 2023-1 ΕΛΟΤ 2023-12 ΕΛΟΤ 2023-123

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....