Ιστορική η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου της Κορίνθου τον Σεπτέμβριο του 2022.
Με εισήγηση του δημάρχου Κορινθίων Βασίλη Νανόπουλου και την ομόφωνη στήριξη των συμβούλων
καθιερώνεται η 25η Ιανουαρίου εκάστου έτους ως τοπική εορτή της Κορίνθου
για την ανάδειξη του ιστορικού γεγονότος της έδρας της προσωρινής διοίκησης
της επαναστατημένης Ελλάδας σύμφωνα με την Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου.
Οι εκδηλώσεις θα λαμβάνουν χώρα στην Αρχαία Κόρινθο ενώ τον ίδιο μήνα,
τιμής ένεκεν θα συνεδριάζει στην Αρχαία Κόρινθο και το δημοτικό συμβούλιο.
«𝞔ί𝞶𝞪𝞲 𝞲𝞼𝞽𝞸𝞺𝞲𝞳ό 𝟀𝞺έ𝞸ς 𝞵𝞪ς 𝞰 𝞳𝞪𝞱𝞲έ𝞺𝟂𝞼𝞰 𝞪𝞾𝞽ής 𝞽𝞰ς 𝞬𝞲𝞸𝞺𝞽ής»
𝞪𝞶έ𝞿𝞮𝞺𝞮 𝞸 𝞓ή𝞵𝞪𝞺𝟀𝞸ς 𝞑𝞪𝞼ί𝞴𝞰ς 𝞜𝞪𝞶ό𝞹𝞸𝞾𝞴𝞸ς στην εισήγηση του υπενθυμίζοντας στο σώμα πως
στην Κόρινθο ελήφθησαν οι πρώτες σημαντικές αποφάσεις του υπό σύσταση ελληνικού κράτους,
αποφάσεις για το πρώτο νοσοκομείο, το πρώτο τυπογραφείο, το πρώτο νόμισμα.
Οι συζητήσεις με το αρμόδιο Υπουργείο έχουν ήδη γίνει ενώ οι τελικές αποφάσεις
θα περιλαμβάνουν όλα όσα προβλέπονται για την τοπικές γιορτές.
𝞢𝞽ό𝟀𝞸ς 𝞽𝞰ς 𝞭𝞰𝞵𝞸𝞽𝞲𝞳ής 𝞪𝞺𝟀ής 𝞳𝞪𝞲 𝞽𝞸𝞾 𝞭𝞰𝞵ά𝞺𝟀𝞸𝞾 𝞸 𝞸𝞹𝞸ί𝞸ς ή𝞽𝞪𝞶 𝞸 𝞹𝞺ώ𝞽𝞸ς 𝞹𝞸𝞾 𝞪𝞶έ𝞭𝞮𝞲𝞷𝞮 𝞽𝞸 𝞲𝞼𝞽𝞸𝞺𝞲𝞳ό 𝞬𝞮𝞬𝞸𝞶ός,
καθιέρωσε εκδηλώσεις και ώθησε τους Κορίνθιους συγγραφείς στην έκδοση βιβλίου για τα συγκεκριμένα γεγονότα
(το βιβλίο υπογράφει ο Σωτήρης Κοκκωνάκης και το παρουσίασε με ζέση η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου),
είναι 𝞰 𝞼𝞾𝞬𝞳𝞮𝞳𝞺𝞲𝞵έ𝞶𝞰 𝞬𝞲𝞸𝞺𝞽ή 𝞶𝞪 𝞴ά𝞫𝞮𝞲 𝞹𝞪𝞶𝞮𝞴𝞴ή𝞶𝞲𝞪ς 𝞮𝞵𝞫έ𝞴𝞮𝞲𝞪ς 𝟀𝞪𝞺𝞪𝞳𝞽𝞰𝞺𝞲𝞼𝞽𝞲𝞳ά,
άλλωστε θα λαμβάνει χώρα μια μόλις εβδομάδα μετά τις εκδηλώσεις
για την Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου με τις οποίες εκδηλώσεις άρρηκτα θα συνδεθεί.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1 ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....