Το Επιμελητήριο Κορινθίας διοργάνωσε την Δευτέρα το απόγευμα
εκδήλωση για την παρουσίαση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»
που συνδέει την έρευνα και την επιχειρηματικότητα
που αναμένεται να προκηρυχθεί στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΣΠΑ 2021 – 2027)

Παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας και Βουλευτή Κορινθίας κ. Χρίστο Δήμα
παρουσιάστηκαν οι 4 παρεμβάσεις από τα αρμόδια στελέχη.

Μια εκδήλωση που συγκέντρωσε εκπροσώπους από την ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα,
προκειμένου να συζητήσουν και να διερευνήσουν ευκαιρίες για έρευνα που μπορεί να οδηγήσει
στην οικονομική ανάπτυξη και καινοτομία.

Ομιλία: Κυριαζής Αθανάσιος – Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας 

Ομιλία: Ζερβός Γεώργιος – Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων
Ευρωπαϊκού  Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής

Δικαιούχοι της δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»  είναι:

α ) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις» και

β) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί».

Ομιλία: Διακολιός Μηνάς: Προϊστάμενος Μονάδας Α΄
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος ¨Ανταγωνιστικότητα¨ 

Ομιλία: Δέσποινα Κράλλη – Προϊσταμένη, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και καινοτομίας

Στόχος της δράσης: η σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
προς τις διεθνείς αγορές, με στόχο τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμο επιχειρηματικότητα
και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Ομιλία: Οικονόμου Βλάσης: Manager Director


Η εκδήλωση ήταν ανοιχτή στο κοινό και για 3 ώρες  όλοι οι συμμετέχοντες
είχαν την ευκαιρία να δικτυωθούν και να συζητήσουν τρόπους με τους οποίους η έρευνα
μπορεί να εφαρμοστεί για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να επιτύχουν.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΣΗ

 

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....