ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ

Καθήκοντα αντιδημάρχου αναλαμβάνει στο δήμο Κορινθίων,
με απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων κ.Βασίλη Νανόπουλου,
ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ.Παναγιώτης Καρσιώτης.Η απόφαση (ΑΔΑ: 6ΣΙΣΩΛ7-Δ0Ν) δημοσιεύθηκε στις 20.3.2023.

Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στο νέο Αντιδήμαρχο είναι:

Α)της Υπηρεσίας Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού
της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού,
όπως αυτές αναλυτικά αναγράφονται στο άρθρο 11 παρ. 4 εδ.2 του ΟΕΥ
καθώς και στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων και
Β)του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
(Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας),
όπως αυτές αναλυτικά αναγράφονται στο άρθρο 15 παρ. 1 εδ. 2 του ΟΕΥ
καθώς και στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
Η θητεία του Αντιδημάρχου ορίζεται έως και τις 31.12.2023.
«Η συνέπεια, η σταθερότητα και η αποτελεσματικότητα
είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον Παναγιώτη Καρσιώτη ως άνθρωπο και ως αιρετό.
Είμαι βέβαιος για την επιτυχία του στα καθήκοντα που σήμερα αναλαμβάνει ως αντιδήμαρχος»
δήλωσε ο Δήμαρχος Κορινθίων κ.Βασίλης Νανόπουλος.

 

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....