ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΑΣ

Δήλωση Δημάρχου Κορινθίων κ. Βασίλη Νανόπουλου
για την ανακοίνωση του Υφυπουργού κ.Χρίστου Δήμα
για την  έγκριση χρηματοδότησης του δικτύου άδρευσης Λεχαίου.
Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε σήμερα την έγκριση της χρηματοδότησης του έργου επέκτασης του δικτύου άρδευσης στο Λέχαιο, προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ, όπως αυτό είχε υποβληθεί από τον  δήμο Κορινθίων. Ευχαριστούμε θερμά για την στήριξή του τον Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας κ.Χρίστο Δήμα ο οποίος παρακολούθησε από την αρχή την διαδικασία έγκρισης και συμμετείχε καθοριστικά σε αυτήν.»
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ:
Επέκταση του δικτύου άρδευσης στο #Λέχαιο, με προϋπολογισμό 2,2 εκατομμύρια €!
✅ Το έργο προβλέπει την κατασκευή αντλιοστασίου άρδευσης με 1+1 αντλίες, δίκτυο μεταφοράς νερού, δεξαμενή αποθήκευσης και δίκτυο διανομής νερού άρδευσης για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών 3.450 στρεμμάτων της Δ.Ε. Άσσου Λεχαίου, με νερό από την ΕΕΛ Κορίνθου – Λουτρακίου.
☝️Σκοπός του έργου είναι να επιτευχθεί εξοικονόμηση αρδευτικού νερού μέσω της επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένου νερού από την ΕΕΛ Κορίνθου – Λουτρακίου.
👍 Ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο για την ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου. Τα εγγειοβελτιωτικά έργα έχουν σκοπό την εξασφάλιση και εξοικονόμηση νερού για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών, τη μέριμνα για την ποιότητα των αρδευτικών νερών και την προστασία του εδάφους. Στόχος των εγγειοβελτιωτικών έργων είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των καλλιεργειών και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής εκμετάλλευσης.
✍️ Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα, όπως και τον Δήμο Κορινθίων και τον Δήμαρχο Βασίλη Νανόπουλο για την ένταξη του έργου.
.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....