ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας Δρ. Βασίλειος Σαμαράς
αποφασίζει
Την τοποθέτηση των παρακάτω εκπαιδευτικών,
με βάση τη σειρά τους στον κυρωμένο τελικό πίνακα επιλογής
και τις δηλωθείσες προτιμήσεις τους,
σε θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.),
με τετραετή θητεία που λήγει στις 31 Ιουλίου 2027.

Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν υπηρεσία ως Διευθυντές/Διευθύντριες
εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου 2023,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 100 του Ν.5043/2023
(Φ.Ε.Κ. 91/Α P/13-04-2023).

Οι αναφερόμενοι στην παρούσα απόφαση, παραμένουν στη θέση που κατέχουν
πριν από την τοποθέτησή τους και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους
μέχρι να αναλάβουν υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 100
του Ν.5043/2023 (Φ.Ε.Κ. 91/Α P/13-04-2023).
Οι Διευθυντές/ντριες, για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντά τους,
λαμβάνουν το αντίστοιχο επίδομα θέσης ευθύνης του άρθρου 16 του Ν.4354/2015
(Φ.Ε.Κ. 176/Α P/16-12-2015), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


dde 1 dde 2

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....