ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΙΤΑ 0

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 3η επαναληπτική συνεδρίαση
της Γενικής Συνέλευσης του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου,
που θα γίνει  την Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023   και ώρα 14:30,
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί  των κατωτέρω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Απολογισμός ετών  2020 , 2021 και 2022
– Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη

Θέμα 2ο: Διοικητικός Απολογισμός – Πορεία υλοποίησης έργου
«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου δήμου Κορινθίων

Θέμα 3ο: Προϋπολογισμός έτους 2023

Θέμα 4ο : Έγκριση εγγραφής νέων μελών 

Θέμα 5ο: Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών
για ανάδειξη νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αντιπροσώπων σε συλλογικά όργανα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Σύμφωνα  με το άρθρο 9 του καταστατικού του συλλόγου:

Παρ. 4 Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκλιση συνέρχεται χ
ωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδος κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ¼  των οικονομικά τακτοποιημένων μελών .
Αν δεν υπάρξει απαρτία και κατά την δεύτερη σύγκλιση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η Γενική Συνέλευση στην ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδος κατά την οποία γίνεται απαρτία με οποιοδήποτε αριθμό μελών.

Η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Παρ.6 Η πρόσκληση για Γ.Σ. γίνεται 5 ημέρες τουλάχιστο πριν της ημερομηνίας
που έχει ορισθεί σύγκλιση της Συνέλευσης και αποστέλλεται ταχυδρομικώς
ή δημοσιεύεται εις μία εκ των τοπικών εφημερίδων

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....