1. Πρόγραμμα Ψηφιακές Συναλλαγές
Το πρόγραμμα ενισχύει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια
για την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων ων
που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης ,
έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών
και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.

Απευθύνεται σε: Επιχειρήσεις

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 22/06/2022 – 30/09/2022

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

2. Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»
Το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»
ενισχύει επενδυτικά σχέδια
για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν
στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών,
αποσκοπώντας: – στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας
μέσω της αξιοποίησης των ΤΠΕ,
– στην ενδυνάμωση του κλάδου ΤΠΕ
(σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας).
– στη δημιουργία νέων ψηφιακών προϊόντων
και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας
με ισχυρή εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα.

Απευθύνεται σε: Επιχειρήσεις

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 22/06/2022 – 30/09/2022

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

  3.Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Το πρόγραμμα ενισχύει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
μέσω της παροχής vouchers
που θα διατεθούν για την απόκτηση,
μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.  

Απευθύνεται σε: Επιχειρήσεις

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 22/06/2022 – 14/09/2022

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....