ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

11ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Το 11ο Π.Τ. Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας
σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του
και των Λογιστών Φοροτεχνικών, διοργανώνει στην Κόρινθο σεμινάριο με θέμα:

 

«ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»

 

Το σεμινάριο  θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
(Ερμού 2, Κόρινθος
) και θα έχει διάρκεια 5 ώρες.

 

Χρόνος διεξαγωγής: Τρίτη 11 Απριλίου 2023

Ώρες διεξαγωγής: 16:00΄έως 21:00΄

 

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι o κος Πέτρος  Ραπανάκης, Οικονομολόγος,

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

 

 1. 1. Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος,
 2. Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα
  (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης),
 3. Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι
  ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν στο 11ο Π.Τ. Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου
  με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης
  ή το αργότερο μέχρι τις 10 Απριλίου 2023,
  αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
  ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ,
  προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά
μέχρι τις 10 Απριλίου 2023,  η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

 

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν μόνο ηλεκτρονικά

 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΕΙΛΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ  ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
ΣΤΟ : oee11pt@oe-e.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΚΟΡΙΝΘΟΣ

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....