ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, Κυριάκου Πιερρακάκη,
καθορίστηκε η διαδικασία και οι όροι του ετήσιου Διαγωνισμού
για την απονομή των βραβείων ψηφιακής διακυβέρνησης.

Δικαίωμα μεμονωμένης συμμετοχής στα βραβεία έχουν όλοι οι Δημόσιοι Υπάλληλοι
ή οι λειτουργοί με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου
ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου
ή ορισμένου χρόνου, οι οποίοι εργάζονται σε οποιοδήποτε Φορέα του Δημοσίου,
των ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού, καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου Τομέα.

Δικαίωμα ομαδικής συμμετοχής στα βραβεία έχουν
(α) οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος και άνω,
(β) συμπράξεις υπηρεσιακών μονάδων επιπέδου Τμήματος και άνω
για περιπτώσεις διυπηρεσιακών συνεργασιών ή
(γ) συμπράξεις μεμονωμένων Υπαλλήλων διαφορετικών Φορέων
/Υπηρεσιών/οργανικών μονάδων, οι οποίοι υποβάλλουν κοινή πρόταση.

 

Ο Διαγωνισμός ψηφιακής διακυβέρνησης διενεργείται σε ετήσια βάση,
προκειμένου να απονεμηθούν τα ομώνυμα βραβεία σε Φορείς του Δημόσιου Τομέα
ή Δημοσίους Υπαλλήλους και λειτουργούς, οι οποίοι έχουν σχεδιάσει ή εφαρμόσει,
συλλογικά ή μεμονωμένα, την ανάπτυξη καινοτόμων και πρωτοπόρων εφαρμογών
που βασίζονται στις κατευθύνσεις της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και έχουν ως στόχο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ:

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....