Με αίσθημα ιδιαίτερης χαράς και ικανοποίησης γνωστοποιούμε ότι σήμερα τέθηκε σε λειτουργία
στο Ουρολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου μας το νέο μηχάνημα LASER Λιθοτριψίας τελευταίας τεχνολογίας
που είναι κατάλληλο για λιθοτριψία όλων των λίθων του ουροποιητικού συστήματος (κύστεων, νεφρού, ουρητήρα).

Η εν λόγω προμήθεια υλοποιήθηκε μέσω του ενταγμένου προγράμματος με τίτλο
«Προμήθεια Επιστημονικού, Ιατροτεχνολογικού και Λοιπού Εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου»
συνολικού προϋπολογισμού 852.792,80€ του  Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020
που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
και που διεκπεραιώθηκε αποκλειστικά από τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου μας.

Είναι το πρώτο σχετικό μηχάνημα από το εν λόγω πρόγραμμα και με τον τρόπο
αυτό ξεκινά η αντίστοιχη αναβάθμιση μας,
ώστε να ανταποκρινόμαστε επαρκέστερα και αποτελεσματικότερα στην αποστολή μας.

                                                                 Από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου

                                                                                     ΚΟΡΙΝΘΟΥ

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....