Σας γνωστοποιούμε ότι παραδόθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία :

Α) Στη Καρδιολογική κλινική του Νοσοκομείου μας νέος έγχρωμος τρισδιάστατος υπερηχοτομογράφος σύγχρονης τεχνολογίας που υπερκαλύπτει και εξυπηρετεί πλήρως τις διαγνωστικές ανάγκες της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου.

Πρόκειται για κορυφαίας διαγνωστικής ικανότητας μηχάνημα, της πλέον σύγχρονης ψηφιακής και προηγμένης τεχνολογίας και επιπλέον ενσωματώνει τις πλέον πρόσφατες τεχνολογίες και τεχνικές.

Β) Ένα  Φορητό Σύστημα Υπερηχοτομογραφίας που είναι της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλο για αναισθησιολογική χρήση, μικρού όγκου και βάρους για ευέλικτη και εύκολη μετακίνηση.

Οι εν λόγω προμήθειες υλοποιήθηκαν μέσω του ενταγμένου προγράμματος με τίτλο
«Προμήθεια Επιστημονικού, Ιατροτεχνολογικού και Λοιπού Εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου»
συνολικού προϋπολογισμού 852.792,80€ του  Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020
που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
και που διεκπεραιώθηκε αποκλειστικά από τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου μας.

Εκφράζουμε για μια ακόμη φορά την χαρά μας γιατί συνεχίζεται η υλοποίηση
της ιατροτεχνολογικής αναβάθμισης του Νοσοκομείου μας,
που προωθήθηκε και ολοκληρώθηκε επί των ημερών μας.

 

 

                                                                 Από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου

                                                                                     ΚΟΡΙΝΘΟΥ

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....