Stamatopoulou 0

Η κα Ελένη Σταματοπούλου παρουσίασε επίκαιρα επιστημονικά δεδομένα
στο 16ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο
& διοργάνωσε καινοτόμο Κλινικό Φροντιστήριο   

Ιδιαίτερης επιστημονικής αξίας εργασίες παρουσιάστηκαν
από την κα Ελένη Σταματοπούλου PhD (c),
MSc Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας,
MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής & Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Λειτουργός Δημόσιας Υγείας,
Εκπαιδευτικός,
Ακαδημαϊκή Υπότροφος Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
RN Γ.Ν.Α. ΚΑΤ,
Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας,
Member PCRS-UK,
στα πλαίσια του 16ου Πανελλήνιου Επιστημονικού & Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου,
το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα 17-20 Μαΐου 2023.


Επιπρόσθετα διοργάνωσε και συντόνισε καινοτόμο Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα:
Διαχείριση Ασθενών με Χρόνια Αναπνευστικά Νοσήματα
«Η Σημασία της Αυτοδιαχείρισης και της Οξυγονοθεραπείας»
stamatopoulou-11111111

Οι εκπαιδευόμενοι έλαβαν γνώσεις για την διαχείριση του αεραγωγού
όσο και την διαχείριση της αναπνευστικής λειτουργίας, συμβάλλοντας έτσι
στην γενικότερη βελτίωση της κλινικής κατάστασης της υγείας των ασθενών
καθώς και στην καλύτερη ποιότητας ζωής τους.
stamatopoulou-111111111

Η περαιτέρω ενίσχυση των γνώσεων και η ανάπτυξη ικανοτήτων των εκπαιδευομένων
στην Διαχείριση Ασθενών με Χρόνια Αναπνευστικά Νοσήματα
καθώς και η εξάσκηση δεξιοτήτων του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού συνέβαλε στον καθορισμό των ρόλων,
τους και στην αναβάθμιση της επιστημονικής τους κατάρτισης,
με σκοπό τη διατήρηση ζωής του ασθενή με Χρόνιο Αναπνευστικό Νόσημα.
stamatopoulou-1

Οι συμμετέχοντες έλαβαν γνώσεις
για το κοινωνικοοικονομικό κόστος των χρόνιων αναπνευστικών νοσημάτων,
την σημασία της αυτοδιαχείρισης των ασθενών με χρόνιο αναπνευστικό νόσημα (άσθμα)
/ορθή χρήση των εισπνεόμενων συσκευών και της συμβολής της οξυγονοθεραπείας,
ακολούθως για την διαχείριση του αεραγωγού άμεσης ενέργειας
και την περαιτέρω αντιμετώπιση των ασθενών αυτών αφού παρέλθει η επείγουσα κατάσταση,
την απεικονιστική προσέγγιση ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα,
την αντιμετώπιση των χρόνιων αναπνευστικών ασθενών και τραύμα θώρακα.

stamatopoulou-1111111111

Στο συγκεκριμένο κλινικό φροντιστήριο χαιρετισμό απηύθυνε
ο ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) κ. Διονύσιος Γιαννακόπουλος,
τ. Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας ΠΑΔΑ & Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
και υπήρξε συμμετοχή ομάδας επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων
σχετιζόμενη με την Διαχείριση Ασθενών με Χρόνια Αναπνευστικά Νοσήματα
(Εκπαιδευτές:
Ελένη Σταματοπούλου,
Δημήτριος Δολτσινιάδης Χειρουργός Θώρακος Γ.Ν.Α. ΚΑΤ,
Ιωάννης Θεοδωράκης,
Αικατερίνη – Νεκταρία Παπασαραντοπούλου Πνευμονολόγος, Επιμελήτρια Β’ Ε.Σ.Υ., Β’ Μ.Ε.Θ. ΓΝΑ ΚΑΤ,
Αθανασία Σταματοπούλου PhD(c) Οικονομολόγος,
MSc International Human Recourse Management,
MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας ΠΑ.Δ.Α.
& Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Εκπαιδευτικός,
Ακαδημαϊκή Υπότροφος Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής)/

Συντονισμός: Ελένη Σταματοπούλου, Δημήτριος Χανιώτης, Ιωάννης Αλαμάνος, Κωνσταντίνα Ανδρουτσοπούλου).

stamatopoulou-1111111111111

Ακολούθως ανέδειξε με δυναμικό παρόν τα κάτωθι αναφερόμενα επίκαιρα επιστημονικά θέματα:  

Α) ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΣΘΜΑ

stamatopoulou-11

Συμμετείχαν
η κα Ε. Σταματοπούλου,
ο κ. Δημήτριος Χανιώτης MD, PhD, FESC,
Πρόεδρος, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας,
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.)
και η κα Ευσταθία Παπαγεωργίου PhD, MSc, Καθηγήτρια –
Αντιπρύτανης Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.).

Κατά την εισαγωγή παρουσιάστηκαν τόσο διεθνή επιδημιολογικά δεδομένα για το άσθμα
καθώς είναι μια χρόνια φλεγμονή των αεραγωγών με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα.
Το κάπνισμα εμπλέκεται στην παθοφυσιολογία, τη διάγνωση, την πρόγνωση και τη θεραπεία του άσθματος.
Σκοπός ήταν η ανάδειξη των επιπτώσεων του καπνίσματος στους ασθενείς με άσθμα
και η σπουδαιότητα της εκπαίδευσης για την διακοπή του.

stamatopoulou-111

Σύμφωνα με τις κλινικές αναφορές, οι ασθματικοί καπνιστές εμφανίζουν αυξημένο επιπολασμό και συχνότητα εμφάνισης κρίσης άσθματος. Οδηγούνται σε συχνότερες και πιο σοβαρές παροξύνσεις και παρουσιάζουν χειρότερο έλεγχο του άσθματος. Επιπρόσθετα αναφέρονται περισσότερες ανάγκες για ανακουφιστικά φάρμακα περιορίζοντας το επίπεδο δραστηριότητας, μειώνοντας την ποιότητα ζωής των ασθενών με αύξηση των νοσηλειών και αυξημένο ποσοστό χρήσης της υγειονομικής περίθαλψης με επισκέψεις σε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).Το κάπνισμα βλάπτει τους αεραγωγούς, οδηγώντας σε φλεγμονή και ταχύτερη απώλεια της πνευμονικής λειτουργίας.

stamatopoulou-11111

Ο επιπολασμός του άσθματος υπολογίζεται περίπου στο 8% του πληθυσμού της χώρας μας και το 36% είναι ενεργοί καπνιστές. Το παθητικό κάπνισμα κατά την εγκυμοσύνη και στην πρώιμη ζωή συνδέεται με την ανάπτυξη άσθματος. Οι καπνιστές με άσθμα μπορεί να εμφανίσουν επιταχυνόμενη μείωση της πνευμονικής λειτουργίας καθιστώντας δύσκολη τη διάκριση τους από τους ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). Από την άλλη πλευρά, η διακοπή του καπνίσματος μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα και τη χρήση φαρμάκων μέσα σε λίγους μήνες. Επιπρόσθετα βελτιώνει τη λειτουργία των πνευμόνων και τη σοβαρότητα του άσθματος. Η  ιατρονοσηλευτική ομάδα θα πρέπει να εκπαιδεύει τους οι ασθενείς με άσθμα για τη διακοπή του καπνίσματος σε κάθε επίσκεψη ενθαρρύνοντας έντονα τόσο τους ίδιους όσο και τις στενές επαφές τους.

stamatopoulou-1111

Συμπερασματικά οι ασθενείς με άσθμα που καπνίζουν είναι μία πρόκληση για την Δημόσια Υγεία
όσον αφορά τη διάγνωση και τη διαχείριση τους.
Στους καπνιστές με άσθμα θα πρέπει να παρέχονται ολοκληρωμένες συστάσεις διακοπής του καπνίσματος
από την ιατρονοσηλευτική ομάδα, πέρα από την υπόλοιπη φαρμακευτική αγωγή.

Β) Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
«CRUSH SYNDROME»

Συμμετείχαν
η κα Ε. Σταματοπούλου,
ο κ. Νικόλαος Θαλασσινός MD, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών,
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.) και ο κ. Δημήτριος Χανιώτης.

Σκοπός της εργασίας ήταν η ανάδειξη της σπουδαιότητας της εκπαίδευσης των πρώτων βοηθειών
στην ακαδημαϊκή κοινότητα στην αντιμετώπιση του πολυτραυματία συνέπεια συνθηκών «crush syndrome».

stamatopoulou-1111111

Τα κύρια αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν ότι τα επείγοντα περιστατικά υγείας
στην αντιμετώπιση του πολυτραυματία συνέπεια συνθηκών «συνδρόμου καταπλάκωσης»
ή «crush syndrome» συχνά παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια οποιαδήποτε ώρας,
και χρήζουν της άμεσης παροχής πρώτων βοηθειών,
καθώς επιδεινώνονται λόγω έλλειψης γνώσεων ή καθυστέρησης της παροχής αυτών.

stamatopoulou-11111111111111

Με τη βασική εκπαίδευση των πρώτων βοηθειών στην αντιμετώπιση του πολυτραυματία συνέπεια συνθηκών «crush syndrome» εισάγονται θεμελιώδεις δεξιότητες καθότι είναι η 2η  πιο συχνή αιτία θανάτου μετά από σεισμούς. Περίπου 3%-20% των επιζώντων από σεισμούς έχουν υποστεί συνθλιπτική κάκωση και το 40% των επιζώντων από κτίρια που κατέρρευσαν εμφανίζουν συνθλιπτικές κακώσεις. Οι πληγείσες περιοχές του σώματος είναι τα κάτω άκρα (74%), τα άνω άκρα (10%) και ο κορμός (9%). Εμφανίζεται σε θύματα σεισμικών δονήσεων και σε φυσικές/ανθρωπιστικές καταστροφές. Οι φοιτητές εργάζονται ως ομάδα, προάγοντας τις δεξιότητες διαχείρισης του πολυτραυματία ως νεαροί ηγέτες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Η αντιμετώπιση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αρχές: Airway, Breathing, Circulation Disability, Exposure. Η βελτίωση της έκβασης είναι η πρώιμη και επιθετική αναζωογόνηση με υγρά η οποία θα πρέπει να αρχίσει πριν τον απεγκλωβισμό, καθώς εξαρτάται από την ελαχιστοποίηση των τοξικών επιπτώσεων της συσσωρευμένης μυοσφαιρίνης και Κ+ μέσα στο εγκλωβισμένο άκρο κατά τη διάρκεια προσπαθειών απεγκλωβισμού. Η μετέπειτα παρακολούθηση στο νοσοκομείο των επιπέδων Κ+ στο αίμα και εν ανάγκη μείωση αυτού καθώς και η γενναία ενυδάτωση με ενδοφλέβια χορήγηση ορών είναι εξίσου σημαντική.

stamatopoulou-111111111111111

Τα συμπεράσματα της μελέτης ήταν ότι η διαμόρφωση των στόχων της εκπαίδευσης με βάση τις «καλές πρακτικές» συμβάλλουν στη ποιότητα ενός πιο ασφαλούς περιβάλλοντος διαχείρισης περιστατικού στην επείγουσα ιατρική. Η εμπεριστατωμένη εκπαίδευση στην αντιμετώπιση του πολυτραυματία συνέπεια συνθηκών «συνδρόμου καταπλάκωσης» ή «Crush Syndrome» είναι  υψίστης σημασίας για την διάσωση του ασθενούς και αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσής του, συμβάλλοντας και στην μείωση της θνητότητας από αυτές τις κατατάσσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης και στην μείωση του ψυχοκοινωνικού κόστους Δημόσιας υγείας.

 

Γ) Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΕΜΠΥΡΕΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ

Συμμετείχαν
η κα Ε. Σταματοπούλου PhD(c), MSc Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας,
MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
& Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας, Εκπαιδευτικός,
Ακαδημαϊκή Υπότροφος Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.), RN Γ.Ν.Α. ΚΑΤ,
Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, Member PCRS-UK,
η κα Κωνσταντίνα Ανδρουτσοπούλου Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»,
MSc ΕΑΠ, Εκπαιδευτικός, Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Κορινθίων,
ο κ. Βασίλειος Καλδής Γενικός Χειρουργός Εντατικολόγος Διευθυντής ΕΣΥ,
Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος ΤΕΠ ΓΝΑ ΚΑΤ,
η κα Παναγιώτα Βλασσοπούλου RN, MSc Ιατρική Σχολή Αθηνών,
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τακτικά Πρωινά Εξωτερικά Ιατρεία (ΤΕΙ),
η κα Μαρία Αντωνάτου Διοικητικός Στέλεχος, Τμήμα Πληροφορικής Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»,
ο κ. Ιωάννης Αλαμάνος Διευθυντής Β’ Μ.Ε.Θ., Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος,
Τομεάρχης Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσας Ιατρικής Γ.Ν.Α. ΚΑΤ
και ο κ. Δημήτριος Χανιώτης MD, PhD, FESC, Πρόεδρος, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών,
Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.).

stamatopoulou-111111

Κατά την εισαγωγή αναφέρθηκε ότι τα επείγοντα εμπύρετα παθολογικά περιστατικά χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης για την αποφυγή επιδείνωσής τους και για τον περιορισμό της μεταδοτικότητας τους.

Σκοπός ήταν η ανάδειξη των εφαρμοζόμενων εξατομικευμένων σύγχρονων υπηρεσιών υγείας που προσφέρει  το παθολογικό ιατρείο εμπύρετων λοιμώξεων. Πρόκειται για μία περιγραφική μελέτη ασθενών προσερχόμενων στο παθολογικό ιατρείο εμπύρετων του ΓΝΑ ΚΑΤ, λόγω συμπτωματολογίας και κλινικής εικόνας ως ύποπτα περιστατικά λοιμώξεων αναπνευστικού, στο σύνολο 16.380.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα το σύγχρονο παθολογικό ιατρείο εμπύρετων λοιμώξεων καλύπτει επείγουσες ανάγκες ασθενών τόσο σε επίπεδο διαγνωστικού ελέγχου όσο και σε επίπεδο θεραπείας χρόνιων και οξέων προβλημάτων. Αφορούν κυρίως τις λοιμώξεις αναπνευστικού συστήματος όπως το SARS-CoV-2 καθώς και παθήσεις άλλων συστημάτων όπως: λοιμώξεις ουροποιητικού, σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων και μετεγχειρητικές λοιμώξεις. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πραγματοποιούνται με σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό σε άνετο περιβάλλον. Αποσκοπούν στην διερεύνηση του συνόλου των εμπύρετων επειγόντων περιστατικών καθώς και τον τακτικό έλεγχο των εργαζομένων του νοσοκομείου με τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η αιτία εισόδου που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την παρούσα νόσο, το ατομικό και κληρονομικό  ιστορικό, καθώς την κλινική εξέταση, τον εργαστηριακό έλεγχο καθώς επίσης και εάν χρήζει ο ασθενής συμπληρωματικό απεικονιστικό έλεγχο. Απαραιτήτως πραγματοποιείται έλεγχος ο οποίος περιλαμβάνει το τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 (Rapid test και PCR), χωρίς να έρχεται σε επαφή με άλλα άτομα ο εξεταζόμενος. Μετά την ολοκλήρωση όλων των εξετάσεων, ανάλογα την κλινική εικόνα, ενδέχεται να προκύψει η ανάγκη νοσηλείας του ασθενή στην παθολογική κλινική εφόσον είναι αρνητικός στον κορωνοϊό, ή στην παθολογική COVID του Νοσοκομείου, εάν είναι θετικός στον κορωνοϊό ή να λάβει οδηγίες από την ιατρονοσηλευτική ομάδα και να εξέλθει προς για την οικία του. Σύμφωνα με το μητρώο ασθενών οι προσελθόντες στο παθολογικό ιατρείο εμπύρετων λοιμώξεων στο διάστημα τριετίας ήταν στο σύνολο 16.380 ύποπτα περιστατικά ενώ από το σύνολο των προσερχόμενων θετικοί στον κορωνοϊο ήταν 7.580 και οι 270 ασθενείς  κρίθηκαν εισαγόμενοι στην παθολογική COVID του ΓΝΑ ΚΑΤ.

stamatopoulou-111111111111

Συμπερασματικά η κατάλληλη ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών και καλών εφαρμοζόμενων πολιτικών, είναι υψίστης σημασίας για την διερεύνηση των εμπύρετων περιστατικών συμβάλλοντας μαζί με το εξειδικευμένο προσωπικό στην ορθή αντιμετώπισή τους, στην μη εξάπλωση των λοιμώξεων, με στόχο τη μείωση του ψυχοκοινωνικού κόστους Δημόσιας Υγείας.

 

Δ) Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΜΠΥΡΕΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ 

Συμμετείχαν
η κα Ε. Σταματοπούλου PhD(c), MSc Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας,
MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
& Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας, Εκπαιδευτικός,
Ακαδημαϊκή Υπότροφος Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.), RN Γ.Ν.Α. ΚΑΤ,
Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, Member PCRS-UK,
ο κ. Ιωάννης  Θεοδωράκης PhD, MSc Ιατρική Σχολή Αθηνών,
Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης Επιμελητής Α΄, ΓΝΑ ΚΑΤ,
η κα Κωνσταντίνα Ανδρουτσοπούλου Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»,
MSc ΕΑΠ, Εκπαιδευτικός, Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Κορινθίων,
ο κ. Δημήτρης Στεργίου Ιατρός Ακτινολόγος Γ.Ν.Α. ΚΑΤ,
η κα Χρυσούλα Στούκα PhD, MSc Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
MSc Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Α. ΚΑΤ,
η κα Ελένη Δανέβα PhD, MSc, Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Α. ΚΑΤ
και ο κ. Κωνσταντίνος Κοκκίνης PhD, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Προϊστάμενος Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος.

Σκοπός ήταν η ανάδειξη της απεικονιστικής διερεύνησης  των ασθενών
προσερχόμενων στο παθολογικό ιατρείο εμπύρετων λοιμώξεων του ΓΝΑ ΚΑΤ.
Πρόκειται για μία περιγραφική μελέτη ασθενών προσερχόμενων
στο παθολογικό ιατρείο εμπύρετων του ΓΝΑ ΚΑΤ με βάση σχετικό πρωτόκολλο.

stamatopoulou-111111

Το σύγχρονο παθολογικό ιατρείο εμπύρετων λοιμώξεων καλύπτει επείγουσες ανάγκες ασθενών τόσο σε επίπεδο διαγνωστικού ελέγχου όσο και σε επίπεδο θεραπείας χρόνιων και οξέων προβλημάτων που αφορούν κυρίως τις λοιμώξεις αναπνευστικού συστήματος όπως το SARS-CoV-2 καθώς και λοιπών παθήσεων άλλων συστημάτων. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το Ακτινολογικό Τμήμα με τις υπομονάδες κλασικής ακτινολογίας και Aξονικού Tομογράφου.

stamatopoulou-11111111111

Σύμφωνα με το σχετικό πρωτόκολλο της αιτίας εισόδου που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την παρούσα νόσο, το ατομικό και κληρονομικό  ιστορικό, καθώς την κλινική εξέταση, τον εργαστηριακό έλεγχο που χρήζει ο ασθενής απαραίτητα ακτινολογικού ελέγχου και εάν είναι αναγκαίο του συμπληρωματικού απεικονιστικού ελέγχου.
Ακολούθως σε απλές ακτινογραφίες θώρακος και σε CT (αξονική) θώρακος τα κυριότερα απεικονιστικά ευρήματα είναι:
α) έντονη επίταση της βρογχοαγγειακής σκιαγράφησης και του διαμέσου πνευμονικού υποστρώματος του πνευμονικού παρεγχύματος, με κατά τόπους συρρέουσα μορφολογία, ποσοστό που ανέρχεται σε 90%,
β) πυκνωτικά διηθήματα υπό την μορφή εμβαλωματικών εστιών σε ποσοστό που ανέρχεται σε 70%,
γ) ετερόπλευρες ή αμφοτερόπλευρες πλευριτικές συλλογές σε ποσοστό 50%, επίσης είναι δυνατόν
δ) η εμπλοκή με πνευμονική εμβολή σε ποσοστό που ανέρχεται σε 20% – σε αυτήν την περίπτωση πραγματοποιείται για περαιτέρω διερεύνηση αξονική τομογραφία θώρακος με πρωτόκολλο πνευμονικής εμβολής (εφαρμογή CTPA).
Σύμφωνα με το μητρώο των εισαγωγών οι ασθενείς οι οποίοι κρίθηκαν για να εισαχθούν  στην παθολογική COVID του ΓΝΑ ΚΑΤ από το παθολογικό ιατρείο εμπύρετων λοιμώξεων/ΤΕΠ στο διάστημα τριετίας ήταν στο σύνολο 270, λόγω του ότι είχαν απεικονιστικά ευρήματα λοίμωξης αναπνευστικού, συνεπεία του ιού SARS-CoV-2.

stamatopoulou-1111111111111111

Εν κατακλείδι τα συμπεράσματα που προέκυψαν ήταν
η κατάλληλη εφαρμογή των απεικονιστικών πρωτοκόλλων είναι υψίστης σημασίας
για την διάγνωση, θεραπευτική αντιμετώπιση και την πλήρη ίαση των ασθενών
προσερχόμενων στο παθολογικό ιατρείο εμπύρετων λοιμώξεων/ΤΕΠ του ΓΝΑ ΚΑΤ.

 

ΥΠΕΘΥΝΗ Παρουσίασης Επιστημονικών Εργασιών,
Συντονισμού και Οργάνωσης Κλινικού Φροντιστηρίου Διαχείριση Ασθενών
με Χρόνια Αναπνευστικά Νοσήματα
«Η Σημασία της Αυτοδιαχείρισης και της Οξυγονοθεραπείας»
16ου Ετήσιου Πανελλήνιου Νοσηλευτικού Συνεδρίου

Ελένη Σταματοπούλου

PhD (c), MSc Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας,
MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής & Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Λειτουργός Δημόσιας Υγείας,
Εκπαιδευτικός,
RN Γ.Ν.Α. ΚΑΤ,
Ακαδημαϊκή Υπότροφος Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας,
Member PCRS-UK

τηλ: 694.68.75.519

698.18.30.069

https://bisc.uniwa.gr/profile/stamatopoyloy-eleni/

https://bisc.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/99/2020/06/GetFileAttachment-16.pdf

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....