Παρατείνονται μέχρι το τέλος του Μαρτίου του 2022
οι συμβάσεις προσωπικού το οποίο είχε προσληφθεί
σε πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους ΟΤΑ με 8μηνες συμβάσεις
στο πλαίσιο κάλυψης αναγκών που δημιούργησε η πανδημία του κορονοϊού covid-19.

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....