Αναστολή έκδοσης αδειών κυκλοφορίας και οδήγησης
λόγω εργασιών εκσυγχρονισμού του πληροφορικού συστήματος
στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Εξακολουθεί να μην είναι δυνατή η έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων και αδειών οδήγησης
από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
η οποία είχε ανασταλεί από τις 14 μέχρι και τις 23 Ιανουαρίου,
λόγω εργασιών εκσυγχρονισμού του πληροφορικού συστήματος
αδειών κυκλοφορίας και αδειών οδήγησης  του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, με νεότερη ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της έδρας
γνωστοποιεί ότι το εν λόγω πληροφορικό σύστημα, κατά την μετάπτωση,
παρουσιάζει προβλήματα που επιχειρεί να λύσει το υπουργείο Μεταφορών.

 

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....