Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προτάσεων των ιδιωτικών επενδύσεων για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Τ.Π. CLLD/LEADER Αλιείας Ανατολικής Πελοποννήσου.

 

Με συνολικά 20 προτάσεις Συνολικού Προϋπολογισμού 2.376.000,00€ και Δημόσιας Δαπάνης 1.161.000,00 €, ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης με τίτλο «Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών» CLLD/LEADER Αλιείας «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας» με υπερκάλυψη του διαθέσιμου ποσού της πρόσκλησης.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον που καταγράφηκε αφορά τόσο τον κλάδο των αλιέων όσο και των επιχειρηματιών μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε διάφορους τομείς της οικονομίας.

Στο επόμενο διάστημα θα διενεργηθεί η αξιολόγηση των προτάσεων, ώστε να επιλεγούν οι εγκεκριμένες προτάσεις και να ολοκληρωθούν οι επενδύσεις εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ήτοι 30-06-2023, ενώ έχει εξασφαλισθεί από την Εταιρεία και το απαιτούμενο ποσό υπερδέσμευσης, ώστε να ενταχθεί το σύνολο των προτάσεων με θετική αξιολόγηση.

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....