Ο προϋπολογισμός και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (ΟΠΔ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου
για το 2023 εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου,
στην ειδική συνεδρίαση του σώματος που επαναλήφθηκε το απόγευμα σήμερα Τρίτη 20 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής,
ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023 της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
προβλέπει έσοδα 185.088.079,40 ευρώ και έξοδα 248.599.296,45 ευρώ,
ενώ το ύψους 63.511.217,05 ευρώ έλλειμμα καλύπτεται από το προβλεπόμενο ταμειακό υπόλοιπο
οικονομικού έτους 2022.

Ανά Περιφερειακή Ενότητα, ο προϋπολογισμός του 2023 προβλέπει:

α) Στην Π.Ε. Αρκαδίας, έσοδα 138.723.947,11 ευρώ, έξοδα 161.050.098,75 ευρώ,
ενώ το ύψους 22.326.151,64 ευρώ έλλειμμα καλύπτεται
από το προβλεπόμενο ταμειακό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2022

β) στην Π.Ε. Κορινθίας, έσοδα 12.290.230 ευρώ, έξοδα 19.843.966,34 ευρώ,
ενώ το ύψους 7.553.736,34 ευρώ έλλειμμα καλύπτεται από το προβλεπόμενο ταμειακό υπόλοιπο
οικονομικού έτους 2022

γ) Στην Π.Ε. Αργολίδας, έσοδα 11.378.502,29 ευρώ, έξοδα 20.349.640,60 ευρώ,
ενώ το ύψους 8.971.138,31 ευρώ έλλειμμα καλύπτεται από το προβλεπόμενο ταμειακό υπόλοιπο
οικονομικού έτους 2022

δ) Στην Π.Ε. Λακωνίας, έσοδα 10.064.000 ευρώ, έξοδα 21.097.708,81 ευρώ,
ενώ το ύψους 11.033.708,81 ευρώ έλλειμμα καλύπτεται από το προβλεπόμενο ταμειακό υπόλοιπο
οικονομικού έτους 2022

ε) Στην Π.Ε. Μεσσηνίας, έσοδα 12.631.400 ευρώ, έξοδα 26.257.881,95 ευρώ,
ενώ το ύψους 13.626.481,95 ευρώ έλλειμμα καλύπτεται από το προβλεπόμενο ταμειακό υπόλοιπο
οικονομικού έτους 2022.

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....