Μικρή ήταν η συμμετοχή των υπαλλήλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου
στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ σήμερα Τετάρτη 8 Μαρτίου.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που γνωστοποίησε προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία
στην Π.Ε. Αργολίδας από τους 145 υπηρετούντες απήργησαν 9 (συμμετοχή 6,21%),
στην Π.Ε. Αρκαδίας από 151 υπηρετούντες απήργησαν 15 (συμμετοχή 9,93%),
στην Π.Ε. Κορινθίας από 162 υπηρετούντες απήργησαν 23 (συμμετοχή 14,20%),
στην Π.Ε. Λακωνίας από 81 υπηρετούντες απήργησαν 6 (συμμετοχή 7,41%) και
στην Π.Ε. Μεσσηνίας από 167 υπηρετούντες απήργησαν 41 (συμμετοχή 24,55%).

Συνολικά, από τους 706 εργαζόμενους στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου
απήργησαν σήμερα Τετάρτη οι 94 (συμμετοχή 13,31%).

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....