ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΔΑΣΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ καθιέρωσε την πρώτη ημέρα της άνοιξης (21 Μαρτίου), ως ημέρα προβληματισμού γύρω από τη δασοπονία, ως έννοιας, αλλά και ως θεσμού που είναι επιφορτισμένος με το βαρύ έργο της προστασίας και ανάπτυξης του δασικού πλούτου.

Ο εορτασμός των δασών σε παγκόσμια κλίμακα είναι μια ευκαιρία για να τονίσουμε τη σημασία τους, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μας τροφοδοτούν και μας προστατεύουν. Το δέντρο, το δάσος και το ξύλο έχουν σημαντικές οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες.

Τα δασικά οικοσυστηματα, χάρη στην ικανότητά τους να αποθηκεύουν άνθρακα, βοηθούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις περιφερειακές αστικές περιοχές και όχι μόνο. Αμβλύνουν τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες και συμβάλλουν έτσι στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση κατά 20 έως 50%. Με τη φύτευση δέντρων σε στρατηγικές τοποθεσίες σε αστικές περιοχές, ο αέρας ψύχεται (κάτω από 8 ° C), με αποτέλεσμα τη μείωση των απαιτήσεων κλιματισμού κατά 30%.

Στην πόλη, τα δέντρα είναι εξαιρετικά φίλτρα αέρα επειδή απομακρύνονται τα λεπτά σωματίδια και οι επιβλαβείς ρύποι από την ατμόσφαιρα. Τα δέντρα μειώνουν τη ρύπανση του θορύβου, προστατεύοντας τα σπίτια από τον θόρυβο από τους δρόμους και τις γύρω βιομηχανικές περιοχές.

Η καύσιμη ύλη από αστικά δέντρα και δασικές φυτείες στα περίχωρα των πόλεων μπορούν να  παρέχουν μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας για θέρμανση, μειώνοντας την πίεση στα φυσικά δάση και μειώνοντας την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα .

Τα δασικά οικοσυστήματα βοηθούν στη διήθηση και ρύθμιση του νερού, επιτρέποντας εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικά νερά. Τα δάση προστατεύουν επίσης τις λεκάνες απορροής και προλαμβάνουν τις πλημμύρες.

Θα πρέπει επίσης,  να αναλογιστούμε πολύ σοβαρά τη σημασία και σπουδαιότητα της βιοποικιλότητας και της υγείας των οικοσυστημάτων αναφορικά με το πλαίσιο που αναδεικνύει σήμερα, η νέα κατάσταση που πρόεκυψε από την πανδημία που ζήσαμε.

Η καταστροφή των οικοσυστημάτων απειλεί με εξαφάνιση πολλά είδη, συμπεριλαμβανομένων φαρμακευτικών φυτών αλλά και χρήσιμων ζώων, στα οποία ο άνθρωπος αλλά και η επιστήμη ανέκαθεν βασιζόταν. Τα είδη που επιβιώνουν, καταφεύγουν στα οικοσυστήματα μειωμένης πια έκτασης μετά τις καταστροφές. Το αποτέλεσμα είναι αυξημένες πιθανότητες στενής και επαναλαμβανόμενης επαφής των ζώων με τον άνθρωπο, πράγμα που επιτρέπει στα μικρόβια να εισέρχονται στο σώμα μας.

Ενδεχομένως να ήρθε το πλήρωμα του χρόνου ώστε να πρέπει να δούμε ότι η αυξανόμενη ευαλωτότητά μας στις πανδημίες μπορεί να συσχετιστεί  με την επιταχυνόμενη καταστροφή των οικοσυστημάτων.

Στο χέρι μας είναι λοιπόν , η προστασία των δασών η οποία θα πρέπει να είναι εκτός από υποχρέωση προς τις επόμενες γενιές και δικαίωμα μας για ποιοτικότερη ζωή .

Ο Επιθεωρητής Ε Δ Π Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

Νικήτας Δ. Μάζης MSc

 

  • Για την μείωση των πυρκαγιών στα δάση μας, είναι σημαντικό να υιοθετηθεί
    και να γίνει κατανοητή σε όλους, η μεγάλη σημασία της πρόληψης

 

Η 21η Μαρτίου καθιερώθηκε από τον Ο.Η.Ε. και πιο συγκεκριμένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) το 1971, ως Διεθνής Ημέρα Δασών και Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας. Η ημερομηνία αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς συμπίπτει με την έναρξη της εαρινής ισημερίας και την πρώτη ημέρα της άνοιξης και επιλέχθηκε για να καταδείξει αφενός, τη σημασία των δασών και την ανάγκη προστασίας και διατήρησής τους και αφετέρου, να κεντρίσει το ενδιαφέρον των πολιτών, ώστε να μάθουν περισσότερα για τις λειτουργίες του, αλλά και για τα σημαντικά οφέλη που παρουσιάζει για τον άνθρωπο και την ανθρώπινη επιβίωση.

Το θέμα της Διεθνούς Ημέρας Δασών για το 2023 είναι «υγιή δάση για υγιείς ανθρώπους» (healthy forests for healthy people). Τα υγιή δάση λειτουργούν ως φυσικά φίλτρα, παρέχοντας καθαρό αέρα και νερό, ενώ μειώνουν τη θερμοκρασία του αέρα κατά 2 με 8 βαθμούς Κελσίου, συμβάλλοντας έτσι στη ρύθμιση του κλίματός μας. Επηρεάζουν, επίσης, τις βροχοπτώσεις, δροσίζοντας τις αστικές περιοχές και απορροφώντας το 1/3 εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η κλιματική κρίση αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις παγκοσμίως, καθώς επηρεάζει δραστικά τις συνθήκες ανάπτυξης των δασών. Διεθνείς συμβάσεις και εθνικές πολιτικές αποσκοπούν σήμερα στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τον μετριασμό της κλιματικής κρίσης και αναφέρονται στην ανάγκη για αυξημένη προστασία, αποκατάσταση και προσαρμογή των δασών στη διαχείρισή της.

Παρατηρούμενες κατά τα τελευταία έτη αλλαγές στις κλιματικές τάσεις καταδεικνύουν αυξανόμενες ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις των αερίων του θερμοκηπίου, με συνέπεια αλλαγές στη συχνότητα, στην ένταση και στη διάρκεια ακραίων γεγονότων, περισσότερες ζεστές μέρες, συχνότερους καύσωνες, γεγονότα υψηλής έντασης βροχοπτώσεων και λιγότερες κρύες μέρες, όπως έχουμε ήδη αντιληφθεί και ζούμε στις μέρες μας. Στο πρότυπο κατανομής των βροχοπτώσεων επιφέρουν υδατικό στρες στα δάση και επιφέρουν αλλαγές στην ζωτικότητα και την ανάπτυξή τους, ενώ παράλληλα η αύξηση στον αριθμό των ημερών ανά έτος, κατά τις οποίες επικρατεί χαμηλή σχετική υγρασία και υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν τις απαραίτητες συνθήκες για μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές.

Στο περιβάλλον αυτό, καλούμαστε σήμερα, Φορείς και κάθε πολίτης ξεχωριστά, να στραφούμε και να εφαρμόσουμε στην πράξη στρατηγικές, που θα μείνουν κληρονομιά στα μελλοντικά δασικά οικοσυστήματα και στις επόμενες γενιές.

Το Πυροσβεστικό Σώμα, έχοντας πλήρη αντίληψη των σύγχρονων  απαιτήσεων  και προκλήσεων του διεθνούς περιβάλλοντος, των κλιματικών συνθηκών που εντείνονται στη λεκάνη της Μεσογείου και στη χώρα μας, με σεβασμό στο ιστορικό παρελθόν του και στο συνεχή καθημερινό αγώνα των Πυροσβεστών καλείται να διαδραματίσει κρίσιμο και επιτακτικό ρόλο τα επόμενα έτη. Για την εκπλήρωση της αποστολής του, την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών απαιτείται στις μέρες μας διαρκής εγρήγορση και συνεχής προσπάθεια απομείωσης των πάσης φύσεως συνεπειών, που προκαλούνται στα δασικά οικοσυστήματα από τις πυρκαγιές, αλλά και των προκαλούμενων ζημιών και οικονομικών απωλειών που αυτές προξενούν σε κάθε τομέα της παραγωγικής δραστηριότητας, προκαλώντας και απώλειες σε ανθρώπινες ζωές.

Το Πυροσβεστικό Σώμα, μια μέρα σαν την σημερινή, μα και κάθε μέρα, στοχεύει βήμα – βήμα στην ενίσχυση της δυναμικής του, επιδιώκοντας την επαύξηση της επιχειρησιακής του ικανότητας για τον έλεγχο και τη διαχείριση των πυρκαγιών, συμβάλλοντας παράλληλα στο να υιοθετηθεί και να γίνει κατανοητή περισσότερο από ποτέ, η μεγάλη σημασία της πρόληψης σε κάθε πολίτη ξεχωριστά.

 

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....