Τσουβάλας

Σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΟΥΒΑΛΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ:
Η αναβολή, των τακτικών κρίσεων των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2022,
για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μήνες από την έκδοση της παρούσας απόφασης,
λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας,
που υφίστανται την τρέχουσα χρονική περίοδο και άπτονται ιδίως της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων
για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού (COVID-19) στην κοινότητα,
σε συνάρτηση, τόσο με τις ειδικές υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν στη Χώρα
και προκαλούν την εφαρμογή διαρκώς μεταβαλλόμενων μέτρων προστασίας
σύμφωνα με τα εκάστοτε επιδημιολογικά στοιχεία, όσο και με την αποτελεσματική εκτέλεση
των λοιπών αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών που έγκεινται της αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας.

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....