Το Σήμα Ισότητας SHARE, που αποτυπώνει την έμπρακτη προώθηση πρακτικών και πρωτοβουλιών
εντός των επιχειρήσεων με στόχο την ισότητα των φύλων, απονέμεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα,
σε 18 επιχειρήσεις.

H απονομή του Σήματος είναι το αποτέλεσμα μιας διετούς προσπάθειας στο πλαίσιο του Έργου «SHARE:
Προώθηση της εξισορρόπησης της εργασιακής και οικογενειακής ζωής στις επιχειρήσεις
και καλύτερης κατανομής των υποχρεώσεων φροντίδας μεταξύ ανδρών και γυναικών»,
η οποία περιέλαβε, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη Μεθοδολογίας αξιολόγησης,
την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, την εκπαίδευση και υποστήριξη των επιχειρήσεων
που δήλωσαν συμμετοχή και την τελική αξιολόγησή τους.

Ειδικότερα, οι δεκαοκτώ (18) επιχειρήσεις, οι οποίες ανταποκρίθηκαν με επιτυχία στα κριτήρια αξιολόγησης,
σύμφωνα με την εισήγηση της ανεξάρτητης Επιτροπής Αξιολόγησης
και στις οποίες απονέμεται το Σήμα Ισότητας είναι οι κάτωθι (παράθεση με αλφαβητική σειρά):

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1 ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
2 ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε
3 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία
4 Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών
5 Atos Greece Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία
6 BLUE OCEAN A.E. (πρώην BLUE VALUE)
7 Commit Global
8 DEL MONTE ΕΛΛΑΣ
9 e-Μέντωρ solutions I.K.E.
10 ECOLAB A.E.
11 Grant Thornton (Business Solutions)
12 Grant Thornton (Chartered Accountants)
13 Human Rights 360
14 Lidl Ελλάς
15 OTS Α.Ε. (Open Technology Services
– Υπηρεσίες Ανοικτής Τεχνολογίας)
16 PRINTEC (ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία
-Συστήματα Πληροφορικής)
17 The Body Shop
18 WELLA COMPANY

Το Σήμα Ισότητας των Φύλων SHARE βρίσκεται σε ισχύ έως τις 31 Ιανουαρίου 2024
και μπορεί να αξιοποιείται σε όποια ενέργεια δημοσιότητας κρίνεται σκόπιμο από τις επιχειρήσεις.

Η απονομή του Σήματος Ισότητας στις επιχειρήσεις θα γίνει από την υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
αρμόδια για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής, Οικογένειας και Ισότητας των Φύλων, Μαρία Συρεγγέλα,
στο Συνέδριο του Έργου το οποίο προγραμματίζεται να υλοποιηθεί τον Μάρτιο του 2022.
Εκεί, θα παρουσιαστούν οι κυριότερες δράσεις και ενέργειες στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου,
καθώς και καλές πρακτικές από επιχειρήσεις που έλαβαν το Σήμα Ισότητας.

Σημειώνεται πως το έργο SHARE υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής
και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Συντονιστής Φορέας)
σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)
και τον Οργανισμό για την Επαγγελματική Ενδυνάμωση των Γυναικών Women On Top,
με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια»
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....