ΑΡΘΡΟ Της Ελένης Μπότα στο capital.gr

Στη δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου για την ανάπτυξη μεγάλων αλλά και μικρών δημόσιων και ιδιωτικών έργων στοχεύει το εμβληματικό Πρόγραμμα Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων “Κωνσταντίνος Δοξιάδης”, προϋπολογισμού 401 εκατ. ευρώ, που βρίσκεται σε εξέλιξη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως δηλώνει στο Capital.gr o Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς, “στο Υπουργείο πραγματοποιούμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έρχονται να επιλύσουν εκκρεμότητες δεκαετιών. Επιλέγουμε να μην κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί, αλλά αντίθετα, θέλουμε σε όλη τη χώρα να μπει τάξη στον χώρο, με όρους, κανόνες, περιορισμούς, με ασφάλεια Δικαίου και ισχυρή προστασία για το περιβάλλον”.

Αναφερόμενος στο Πρόγραμμα Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων “Κωνσταντίνος Δοξιάδης” που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνολικού προϋπολογισμού 401,05 εκατ. ευρώ, ο κ. Ταγαράς επισημαίνει: “Μέσω αυτού του Προγράμματος εξελίσσουμε παράλληλο πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό για πάνω από το 70% όλης της Ελλάδας (για περισσότερους από 220 Δήμους) και πρέπει να τονιστεί ότι τέτοιας έκτασης σχεδιασμός, με τόσο μεγάλο προϋπολογισμό, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα -έως τα τέλη του 2025- δεν έχει προϋπάρξει στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικά, αναφέρω ότι το εν λόγω Πρόγραμμα περιλαμβάνει την εκπόνηση Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, αυτοτελών Μελετών για Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή δόμησης, αυτοτελών Μελετών οριοθέτησης οικισμών, όπως και χαρακτηρισμού δημοτικών οδών.

Μιλούμε, συνεπώς, για έναν ολοκληρωμένο πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό που θα αποτυπωθεί σε πάνω από 300 προεδρικά διατάγματα, εξασφαλίζοντας έτσι τη θεσμική θωράκιση του ΣτΕ, οπότε θα αφήσουμε πίσω μια για πάντα τα προβλήματα του παρελθόντος, όπως αποφάσεις διασταλτικής ερμηνείας, καθώς και φαινόμενα συρροής προσφυγών που τελικά ανατρέπουν κάθε αναπτυξιακή εξέλιξη της Χώρας μας”.

Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ) αποτελούν το σημαντικότερο μέρος του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού και αφορούν στο σύνολο σχεδόν της Επικράτειας. Κάθε Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΤΠΣ) περιλαμβάνει: α) την κύρια Μελέτη, β) τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), γ) τη Μελέτη Εκτίμησης Γεωλογικών Κινδύνων και Γεωλογικής Καταλληλόλητας και δ) τη Μελέτη Οριοθέτησης των Υδατορεμάτων.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, “τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ) θα θεσμοθετήσουν χρήσεις γης, όρους δόμησης, κανονισμούς και περιορισμούς, οικιστικές και προς πολεοδόμηση περιοχές, περιοχές προστασίας, περιοχές ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, σημαντικές παρεμβάσεις πολεοδομικού σχεδιασμού, περιοχές ειδικών αστικών κινήτρων, οδικό δίκτυο, μεταφορές, κατασκευές και περιβαλλοντικά δίκτυα, μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, μέτρα για την υποστήριξη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και διαχείριση των συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

Η περίοδος αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς προωθείται από την κυβέρνηση ένα πλέγμα σχεδιασμού, το οποίο έρχεται να καλύψει διαχρονικά κενά και ελλείψεις. Το Πρόγραμμα Πολεοδομικής Μεταρρύθμισης “Κωνσταντίνος Δοξιάδης”, οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες για τις προστατευόμενες περιοχές, τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια (για τις ΑΠΕ, για τη θάλασσα, για τον τουρισμό κ.ο.κ.), το κτηματολόγιο και οι δασικοί χάρτες αποτελούν βασικά μέρη του όλου σχεδιασμού”.

Ενιαία ψηφιακή βάση

Όλα τα παραπάνω θα στηθούν σε μια ενιαία ψηφιακή βάση δεδομένων για να κλείσουν εκκρεμότητες που αφορούν τόσο στον χαρακτήρα – μορφή (δασικό, αγροτικό κ.λπ.), όσο και στο ιδιοκτησιακό (δημόσιο, ιδιωτικό). Για πρώτη φορά, λοιπόν, μπαίνει τάξη με ηλεκτρονικό τρόπο και την τήρηση ψηφιακού αρχείου, ώστε να μπορεί ο κάθε ένας που θέλει να πάρει μια πληροφορία για το ακίνητό του, να έχει αυτή την πληροφορία ολόκληρη και με ασφάλεια όπου κι αν βρίσκεται.

“Με τις μεταρρυθμίσεις αυτές βάζουμε τάξη στον χώρο, προστατεύουμε το περιβάλλον, θωρακίζουμε την ελληνική κοινωνία απέναντι στην κλιματική αλλαγή και να χαράσσουμε τον δρόμο για έργα και επενδύσεις που θα ωφελήσουν πολλαπλασιαστικά όλη την κοινωνία. Πρόκειται για σχεδιασμό στρατηγικής σημασίας, διότι όλα τα έργα που θα υλοποιηθούν εξαρτώνται από αυτόν τον σχεδιασμό που θα προβλέπει τι επιτρέπεται, με τι όρους δόμησης και πού, σε ένα καθαρό περιβάλλον, χωρίς ταλαιπωρίες, χωρίς εμπλοκές, χωρίς καθυστερήσεις, για να βοηθήσουμε τον εν δυνάμει επενδυτή να μην εγκαταλείψει το όραμα και την προσπάθειά του. Το έλλειμμα αυτού του σχεδιασμού μας στέρησε επενδυτικές ευκαιρίες, χρηματοδοτήσεις και κατ’ επέταση θέσεις εργασίας και εισόδημα στην κοινωνία, που τόσο πολύ έχει ανάγκη”, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Ταγαράς.

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....