ΦΕΡΕΤΖΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΑ

Σημαντικά νέα για τους παραγωγούς της Κορινθίας!

📍Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  προχώρησε σε έκδοση
απόφασης με την οποία θεσπίζεται καθεστώς για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων
με την μορφή άμεσης επιχορήγησης στους τομείς των μήλων και καστάνων όλης της χώρας
σύμφωνα με, την αριθμ. 2022/C 426/01 (C 426/9.11.2022) και το
«Προσωρινό πλαίσιο κρίσης για την λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης
με σκοπό την στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία».

Το ύψος της κρατικής ενίσχυσης ανέρχεται στα 25.145.430€
για τους παραγωγούς μήλων και καστάνων της χώρας.

▪Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι παραγωγοί μήλων και καστάνων σε όλη την Επικράτεια,
ενώ το ύψος του ποσού ενίσχυσης καθορίζεται στα 250 ευρώ ανά στρέμμα για τα μήλα
και στα 150 ευρώ για τα κάστανα, αντίστοιχα.

👉Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση της ενίσχυσης και τον συντονισμό και τη διενέργεια των
ελέγχων ορίζεται Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

Γεώργιος Αν. Φερετζάνης
Αντιπρόεδρος ΕΛΓΑ
.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....