ΕΠΣ ΠΙΤΑ 11111

Νέο έντυπο Κάρτας Υγείας Ποδοσφαιριστή (σύμφωνα με τον ΚΑΠ 2023)
ΝΕΑ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 2023_2024
ΚΑΠ 2023_ΑΡΘΡΟ 18 ΠΑΡ. 1-Β

Με την παρούσα ενημέρωση σας γνωστοποιείτε η υπ’ αριθμόν 53/29-06-2023
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ,
με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Αγώνων Ποδοσφαίρου 2023.

Η ενημέρωση αφορά κυρίως στο άρθρο 18 παράγραφος 1 β’ του ΚΑΠ (επισυνάπτεται η τροποποίηση),
το οποίο αναφέρεται στην Κάρτα Υγείας Ποδοσφαιριστή.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση, τόσο των σωματείων μελών σας, όσο των γιατρών
οι οποίοι ενδεχομένως να σας ερωτήσουν σχετικά, επισυνάπτεται σε μορφή pdf νέο έντυπο
της Κάρτας Υγείας Ποδοσφαιριστή (με δυνατότητα συμπλήρωσης μηχανογραφικά
και των πεδίων 
Αριθμός Μητρώου ΕΠΟ, Όνομα, Επίθετο, Πατρώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης, ΑΜΚΑ),
το οποίο και μπορείτε να τους το προμηθεύσετε άμεσα.

Σε κάθε περίπτωση βάσει ΚΑΠ, πλέον, εφεξής η ημερομηνία έκδοσης της Κάρτας Υγείας
θα συμπληρώνεται, είτε μηχανογραφικά, είτε με μηχανική σφραγίδα, από τον γιατρό και μόνο. 

Μετά την συμπλήρωση των στοιχείων, το αρχείο θα πρέπει να τυπώνεται έγχρωμο
και να το σφραγίζει και υπογράψει ο γιατρός στο ανάλογο πεδίο.

Για να προμηθεύσετε τους ενδιαφερόμενους με το νέο έντυπο της Κάρτας Υγείας Ποδοσφαιριστή
θα πρέπει να το «κατεβάσετε» στον υπολογιστή σας,
διαδικασία την οποία θα κάνετε πατώντας αρχικά την ένδειξη file (αρχείο) πάνω αριστερά στο έγγραφο pdf
και επιλέγοντας ακολούθως την ένδειξη «save as» (αποθήκευση ως)
και την επιφάνεια εργασίας (desktop) ως χώρο αποθήκευσης (σ.σ. πρόταση για την ευκολία σας).

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία
δεν αφορά τις σε ισχύ Κάρτες Υγείας Ποδοσφαιριστή,
αλλά μόνον όσες θα εκδοθούν από σήμερα και στο εξής.

.....::::: Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media και όχι Μόνο :::::.....