ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ

ΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Κυριακή 20 Μαρτίου 2022 Ο Ιατρικός Σύλλογος Κορινθίας, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Κορινθίας, o Φαρμακευτικός Σύλλογος Κορίνθιας καιΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ!!!