ΚΑΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Επίσκεψη του Δημάρχου Βέλου Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου στον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιώργο Καραγιάννη. ΟΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ!!!