ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ

Ομιλία στη 66η Σύνοδο για το Καθεστώς των Γυναικών στα Ηνωμένα Έθνη                                                                                                 Στην 66ηΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ!!!