ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΑΙΑ

Η πρώτη πρόσκληση για ένταξη έργων στο Ταμείο Ανάκαμψης αποτέλεσε αντικείμενο της σύσκεψης που έγινεΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ!!!