ΚΡΑΤΣΑ

Η πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση αναφορικά με την “λήψη μέτρων απαγόρευσης πρόσβασης των επισκεπτών στην περιοχή του Ναυαγίου Ζακύνθου” χρήζειΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ!!!