ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΕΑ 1

Συνάντηση Δημάρχου Κορινθίων με εκπροσώπους Ε.Σ.Α.μεΑ και Π.ΟΜ.Α.μεΑ.Πελοποννήσου Προς Υλοποίηση το πρόγραμμα «ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ» στο δήμοΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ!!!