Πέντε γυναίκες εγκλωβισμένες σε όστρακο από ανθεκτικά υλικά, μιας κοινωνίας άκαμπτης, σκληρής… Υπομένουν,  μοιράζονται, αναπολούνΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ!!!

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ

«Μια παράσταση κουκλοθέατρου» Δημιουργικά εργαστήρια στη Στυμφαλία   Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), σε συνεργασίαΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ!!!